پایگاه خبری معماری و نما در سال ۱۳۹۹ با هدف اطلاع رسانی و ارائه آخرین مطالب آموزشی و پژوهشی در حوزه معماری بویژه نما  در صنعت ساختمان شروع به کار نموده است.

پایگاه خبری معماری و نما در سال ۱۳۹۹ با هدف اطلاع رسانی و ارائه آخرین مطالب آموزشی و پژوهشی در حوزه معماری بویژه نما  در صنعت ساختمان شروع به کار نموده است.