۶۰۰ میلیارد تومان بودجه برای حمایت از ورزش مشهد
۶۰۰ میلیارد تومان بودجه برای حمایت از ورزش مشهد
با محوریت حمایت از کنش‌گری جوانان در محلات مختلف، میتوان تشکیل کمیسیون ورزش و جوانان در شورای شهر را ابتکار دوره ششم مدیریت شهری دانست که در سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۰۰‌ میلیارد بودجه به آن اختصاص یافته است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،ورزش مشهد؛سیدحسین علوی‌مقدم در نشست پای حرف مردم که در محله مسلم شمالی برگزار شد، اظهارکرد: منطقه ۳ شهرداری را جزو مناطق مهم و وسیع مشهد می‌دانیم که برخی محلات همچون فاطمیه و مسلم اگرچه در زمره محلات حاشیه شهر تعریف نمی‌شوند اما حقیقت این است که در بسیاری از شاخص‌ها دچار محرومیت هستند.

وی تأکید کرد: با محوریت حمایت از کنش‌گری جوانان در محلات مختلف، میتوان تشکیل کمیسیون ورزش و جوانان در شورای شهر را ابتکار دوره ششم مدیریت شهری دانست که در سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۰۰‌ میلیارد بودجه به آن اختصاص یافته و برای نظام‌مندکردن عرصه ورزش مشهد و تکریم ورزشکاران، در هر برنامه خود پیوست مسجد را هم در نظر می‌گیرد.

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان گفت: سرجمع بودجه منطقه ۳ در محله فاطمیه، از ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۸ میلیارد در سال ۱۴۰۱ و ۴۹ میلیارد تومان در سال جاری رسیده و از این میان، بخش قابل‌توجهی هم به ایجاد کارگاه‌های تربیتی برای کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۸ سال اختصاص یافته که ثمرات آن در پرورش استعدادهای ورزشی به‌زودی قابل مشاهده خواهد بود.

بخوانید:  مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها باید اجرایی میشود؟