۱٫۸ میلیارد تومان یارانه زنان سرپرست خانوار در سال ۱۴۰۱
۱٫۸ میلیارد تومان یارانه زنان سرپرست خانوار در سال ۱۴۰۱
سال گذشته یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان یارانه به حوزه زنان سرپرست خانوار اختصاص داده شد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،یارانه زنان سرپرست خانوار؛ مهدی ناصحی در نشست علمی تجربیات با عنوان «بازارهای خرد؛ فرصتی برای اشتغال آفرینی»، اظهارکرد: یکی از مهمترین نهادهایی که توسعه ارتباطات انسانی را افزایش می‌دهد، بازار است که برای تامین نیازهای مردم در حوزه مختلف تکلیف بسیار مهمی بر دوش دارد.

وی با بیان اینکه این بازارها هستند که عرصه روابط اجتماعی، تعاملات انسانی و نیازهای جسمی و روحی را تامین می‌کنند، افزود: یکی از عرصه‌های مهمی که در اختیار شهرداری قرار دارد، بازارهای موقت است؛ ما نمی‌توانیم بازار‌های رسمی داشته باشیم و باید در قالب روز بازارها و شب بازارها و بازار غیر رسمی خدمات ارائه کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه حضور در بازارهای موقت فرصت خوبی است برای افرادی که نمی‌توانند از بازارهای رسمی استفاده کنند، تاکید کرد: ١۶ هزار ٢٠٠ نفر از شهروندان مشهدی در این روز بازارها فعالیت می‌کنند.

ناصحی اضافه کرد: در مشهد به عنوان یک شهر زائر پذیر باید توجه ویژه‌ای به موضوع تامین نیازهای زائر داشته باشیم و این موضوعی است که باید از آن برای انتقال فرهنگ و تامین اشتغال استفاده کرد؛ خواهشمندم به صورت تکلیفی بخشی از این بازارها را به حوزه سوغات زائر اختصاص دهید؛ با توجه به حضور ٣٠ میلیون زائر باید مشهد به قطب منسوجات، خشکبار و …. تبدیل شود.

بخوانید:  نخستین «پارک کشاورزی» کشور در مشهد افتتاح می‌شود

وی با اشاره به اینکه نظارت بر حسن عملکرد افرادی که در بازارها فعالیت دارند، اهمیت دارد؛ گفت: نارضایتی از بازارهای میوه وجود دارد که از لحاظ کیفیت و قیمت باید نظارت بیشتری بر آنها شود، هدف ما از بازارهای میوه محقق نشده است.

عضو شورای شهر مشهد گفت: نگاه ما به بازارهای غیر رسمی نگاه ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی است، باید در این بازارها ازافرادی که توانایی تامین جای ثابت برای عرضه کالای خود را ندارند، حمایت کنیم.