تعریف دبیرخانه «شهر ترمیمی» در شهرداری مشهد
تعریف دبیرخانه «شهر ترمیمی» در شهرداری مشهد
رئیس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: با تصمیم اتخاذ شده از سوی اعضای شورای اسلامی شهر، مقرر شد دبیرخانه شهر ترمیمی ذیل حوزه شهردار تعریف شود و قائم مقام آن نیز معاون خدمات‌ و محیط‌زیست شهری شهرداری مشهد مقدس باشد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،شهر ترمیمی؛ حسن کریمدادی در گفتگویی به «شهر ترمیمی» اشاره داشت و اظهارکرد: در شهر ترمیمی مقررات و قوانین به گونه‌ای طراحی، تدوین و اجرا می‌شوند که شهروندان برای گذران امر زندگی‌شان مجبور به نقض مقررات نشده و به نیاز‌های مشروع شهروندان پاسخ مشروع داده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به دبیرخانه شهر ترمیمی که ذیل معاونت خدمات شهری و محیط زیست تعریف شده، گفت: دبیرخانه شهر ترمیمی متشکل از افرادی با تخصص‌های حقوقی و امور شهری است و هدف از ایجاد این دبیرخانه، حل اختلاف بین مردم از طریق صلح و سازش با ابزار میانجی‌گری است.

کریمدادی با بیان اینکه رویکرد دبیرخانه، رویکردی تعاملی است، افزود: مشهد مقدس، اولین شهر ترمیمی کشور بوده و در همین راستا، دبیرخانه آن نیز از سال 1398 راه‌اندازی و فعال شد.

رئیس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: هدف دبیرخانه شهر ترمیمی، کاهش و کنترل بزه شهری خصوصاً آن دسته از بزه‌هایی که در حوزه مدیریت شهری با مردم حادث می‌گردد.

کریمدادی با اشاره به موضوعاتی که درخصوص جابجایی دبیرخانه شهر ترمیمی مطرح شده، گفت: برهمین اساس، این موضوع در دستورکار جلسه اخیر کمیسیون خدمات شهری، به صورت مشترک با کمیسیون‌های دیگر شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

بخوانید:  شورای ششم حامی شهروندان معلول و توانیاب است

وی افزود: با تصمیم اتخاذ شده از سوی اعضای شورای اسلامی شهر، مقرر شد دبیرخانه شهر ترمیمی ذیل حوزه شهردار تعریف شود و همانند ستاد مناسبت‌ها، قائم مقام آن نیز معاون خدمات‌ و محیط‌زیست شهری شهرداری مشهد مقدس باشد.

کریمدادی با بیان اینکه تحقق این امر مستلزم تهیه آیین‌نامه است، تصریح کرد: برهمین اساس، شهرداری باید این آیین‌نامه را ظرف یک ماه تهیه و به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.