پیوند نمادین و اجتماعی حرم مطهر رضوی با شهر با «پیشخوان‌ زیارت»
پیوند نمادین و اجتماعی حرم مطهر رضوی با شهر با «پیشخوان‌ زیارت»
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: پیشخوان‌های زیارت با هدف پیوند نمادین و اجتماعی حرم مطهر رضوی با شهر، در دستورکار شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،پیشخوان‌ زیارت؛حمید ضمیری در گفتگویی با بیان اینکه طرحی با نام «پیشخوان‌ زیارت» در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر طراحی شده، اظهارکرد: درصدد هستیم تا نماد‌های زیارت را در شهر احیاء و همچنین انسجام شهر و پیوند ازدست‌رفته آن با حرم مطهر رضوی را بار دیگر بازآفرینی کند.

وی با بیان اینکه پیدایش و رشد مشهد برخاسته از وجود حرم مطهر رضوی و پایداری تاریخی و مردمی زیارت بوده است، گفت: با توجه به اینکه پیدایش این شهر هیچ دلیل جغرافیایی یا محیطی دیگری نداشته، توسعه شهر نیز باید براساس همان عامل یگانه ایجادکننده و رشددهنده رخ دهد؛ چون رونق و توسعه شهری با پیوند یافتن شهر با مرکزیت معنایی و ساختاری و علت وجود و بقای آن، تضمین می‌شود.

ضمیری با اشاره به توسعه مشهد به‌سمت غرب و دو پاره شدن شهر، ادامه داد: توسعه کالبدی شهر در سال‌های اخیر باعث گسترش آن به‌سوی غرب شده و دوپارگی یا حتی چندپارگی به‌وجود آورده و شهر را از وحدت و انسجام، خالی کرده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: به همین دلیل در بعضی مناطق غربی مشهد، سیما و منظر و سایر مشخصات ساختاری و فضایی شهری، تفاوتی با سایر شهر‌ها ندارد و تعلق آن به امام‌رضا (ع) مشهود نیست؛ بنابراین از گذشته تا امروز و حتی در آینده، یکی از مسائل مهم شهری، نحوه ایجاد پیوند میان شهر و حرم مطهر رضوی بوده است و خواهد بود و این مسئله هم از نظر فضایی و کالبدی و هم از نظر اجتماعی و نمادین، نیازمند رویکردی مبنایی و متوجه راهکار‌های ارزش‌آفرین و مشارکتی است.

بخوانید:  شهرداری نقشی در تعیین میزان عوارض سالانه خودرو ندارد

ضمیری در ادامه از طرح کمیسیون معماری ‌و شهرسازی برای پیوند نمادین و اجتماعی حرم مطهر رضوی با شهر صحبت کرد و تصریح کرد: هدف اصلی طرح و ساخت «پیشخوان‌های زیارت»، بازآفرینی پیوند نمادین و اجتماعی شهر با حرم مطهر است و تصویب و اجرای آن در دستورکار شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.

وی گفت: مرکزیت یافتن حرم مطهر رضوی در شهر که فراتر از مرکزیت کالبدی، مرکزیت معنایی و نمادین هم هست و همچنین ایجاد انسجام در شهر براساس مرجعیت زیارت و وحدت‌بخشی به حاضران در آن، مبنا و اساس این طرح است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تأکید بر انجام کار پژوهشی گسترده برای تدوین این طرح و تدقیق مبانی آن، تصریح کرد: در کمیسیون معماری‌وشهرسازی شورای اسلامی شهر، موضوع را از طریق طرحی پژوهشی پیگیری کردیم و مبانی و دستورکار‌های لازم آن را درقالب متنی با عنوان «منشور طرح و احداث پیشخوان‌های زیارت» آماده کردیم تا پس از دریافت دیدگاه سایر دستگاه‌های اجرایی و معاونت‌های شهرداری و البته هماهنگی با نهاد‌های متولی زیارت و خدمات در شهر، پیشخوان‌های زیارت به‌عنوان فضا‌ها یا رویداد‌های یادآور زیارت و تأکیدکننده بر مرکزیت حرم مطهر رضوی، طراحی و اجرا شود.

ضمیری بیان کرد: این پیشخوان‌ها با نقش‌های یادآور، نشان‌گذار، جهت‌بخش، منظرگشا و خدمات‌رسان در مبادی ورودی شهر یا کانون‌های محلی برگزیده و حتی محور‌ها و معابر منتهی به حرم مطهر و نیز فضا‌های مشرف به حرم امام‌هشتم (ع) ساخته خواهد شد تا با مشارکت مردم و هماهنگی با نهاد‌های مسئول و سایر متولیان، همه شهر به‌صورت یکپارچه و منسجم رنگ‌وبوی امام‌رضایی بگیرد.