کاهش آسیب‌های اجتماعی با تقویت تعاملات بین‌بخشی
کاهش آسیب‌های اجتماعی با تقویت تعاملات بین‌بخشی
با افزایش هماهنگی بین شهرداری و دستگاه‌های متولی برخی آسیب‌های اجتماعی تا حدودی کاهش پیدا کرده البته تلاش می‌کنیم این مسائل به طور کامل حل شده و الزامات کاهش تصدی‌گری مدیریت شهری بررسی و روشن شود.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،آسیب‌های اجتماعی؛سیدابراهیم علیزاده رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد مقدس، در نخستین نشست نخبگانی صاحب نظران مسائل اجتماعی شهر مشهد گفت: در مدیریت مسائل فرهنگی شهر باید یک گام به عقب برداشت و عرصه را برای مردم باز کرد تا آنها کارها را به دست گیرند؛ از همین رو، سیاست شورای ششم، فاصله گرفتن از عرصه اجراست.

علیزاده در ادامه اظهار داشت: مدیریت شهری مشهد ۳۱۶ خدمت به شهروندان ارائه می‌کند که لازم نیست چنین تعددی از خدمات را ارائه نماید چراکه خود شهروندان خیلی از این خدمات را به تنهایی پیش می‌برند، مگر پیش از شکل گرفتن نهاد شهرداری، مردم در مراسم عزا، شهر را سیاه پوش نمی‌کردند؟ از همین روست که به اعتقاد ما وظیفه مدیریت شهری محدود به پشتیبانی و نظارت است.

علیزاده افزود:در کلیات مباحث اجتماعی چون رعایت عدالت، افزایش جمعیت تفاهماتی وجود دارد اما در روند‌های اجرایی، روش‌های متعدد ثبت شده‌ای داریم که فارغ از اثرگذاری آنها بر چالش‌ها، پیوسته تکرار می‌شوند که نیازمند بازنگری هستند.

یکی از رویکردهای ارزنده شورای ششم، تکلیفی به حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری، پرهیز از تصدی‌گری و حرکت به سمت تعریف فعالیت‌ها و اقدامات مشارکتی و تنظیم‌گری است که دستاوردهای خوبی خواهد داشت.

بخوانید:  مالیات خانه‌های روستایی در سال ۱۴۰۰

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شهر مشهد در خاتمه افزود: هماهنگی خوبی بین شهرداری و دستگاه‌های متولی در زمینه آسیب‌های کاهش اجتماعی وجود دارد و به نظر می‌رسد برخی از مسائل تا حدودی کاهش پیدا کرده ولی تلاش می‌کنیم این مسائل به طور کامل حل شده و الزامات کاهش تصدی‌گری مدیریت شهری بررسی و روشن شود.