کلان پروژه های عمرانی در مشهد اولویت‌ سال آینده شهرداری است
کلان پروژه های عمرانی در مشهد اولویت‌ سال آینده شهرداری است
حوزه عمرانی خدمات شهری موضوع بسیار مهم و مورد تاکید ماست که در سال آینده باید به آن توجه شود؛ سال 1402 عملیات اجرایی احداث چند پروژه شاخص از جمله پارک 73 هکتاری باید آغاز شود چرا که مطالبه مردمی است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،کلان پروژه های عمرانی در مشهد،حسن کریمدادی در جلسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه آنچه در بودجه سال 1401 معاونت خدمات شهری شاهد بودیم، مطلوب کمیسیون نبود، اظهارکرد: در عین حال سعی کردیم در اصلاح بودجه، افزایش اعتبارات، به ویژه در حوزه جاری و عمرانی را به سطح مطلوبی داشته باشیم.

وی گفت: لایحه بودجه سال 1402 شهرداری با توجه به اینکه به شورای اسلامی شهر ارائه نشده، هنوز در معاونت‌های تخصصی قابل بررسی است و از تجارب بودجه سال 1401 باید بهره‌های لازم را ببریم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: حوزه عمرانی خدمات شهری موضوع بسیار مهم و مورد تاکید ماست که در سال آینده باید به آن توجه شود؛ سال 1402 عملیات اجرایی احداث چند پروژه شاخص از جمله پارک 73 هکتاری باید آغاز شود چرا که انجام کلان پروژه های عمرانی در مشهد مطالبه مردم است.

بخوانید:  لزوم تبیین کارآمدی و نقش دین در اجتماع