کلان پروژه های عمرانی در مشهد اولویت‌ سال آینده شهرداری است
کلان پروژه های عمرانی در مشهد اولویت‌ سال آینده شهرداری است
حوزه عمرانی خدمات شهری موضوع بسیار مهم و مورد تاکید ماست که در سال آینده باید به آن توجه شود؛ سال 1402 عملیات اجرایی احداث چند پروژه شاخص از جمله پارک 73 هکتاری باید آغاز شود چرا که مطالبه مردمی است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،کلان پروژه های عمرانی در مشهد،حسن کریمدادی در جلسه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه آنچه در بودجه سال ۱۴۰۱ معاونت خدمات شهری شاهد بودیم، مطلوب کمیسیون نبود، اظهارکرد: در عین حال سعی کردیم در اصلاح بودجه، افزایش اعتبارات، به ویژه در حوزه جاری و عمرانی را به سطح مطلوبی داشته باشیم.

وی گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری با توجه به اینکه به شورای اسلامی شهر ارائه نشده، هنوز در معاونت‌های تخصصی قابل بررسی است و از تجارب بودجه سال ۱۴۰۱ باید بهره‌های لازم را ببریم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: حوزه عمرانی خدمات شهری موضوع بسیار مهم و مورد تاکید ماست که در سال آینده باید به آن توجه شود؛ سال ۱۴۰۲ عملیات اجرایی احداث چند پروژه شاخص از جمله پارک ۷۳ هکتاری باید آغاز شود چرا که انجام کلان پروژه های عمرانی در مشهد مطالبه مردم است.

بخوانید:  تکمیل عملیات بهسازی کال زرکش تا تابستان سال آینده