مدیریت شهری باید به سمت خوداتکایی گام بردارد
مدیریت شهری باید به سمت خوداتکایی گام بردارد
باورمند به این اصل هستیم که مدیریت شهری باید به سمت خوداتکایی برود تا برای تامین حداقل‌ها، وابسته و نیازمند نباشیم؛ در چنین شرایطی می‌توانیم پروژه‌ها را سرعت ببخشیم، هزینه‌ها کاهش یابد و کیفیت نیز ارتقا پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،مدیریت شهری؛ سیدابراهیم علیزاده در حاشیه بازدید رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از کارخانه آسفالت، با اشاره گزارشات ارائه شده و تلاش‌هایی در این مجموعه برای ارتقاء سطح کیفی خدمات صورت گرفته، اظهار کرد: رویکرد و نگاه شورای ششم، تقویت و پشتیبانی از مجموعه‌های این چنینی است ولی در این خصوص باید تحلیل جامع و دقیقی ارائه شود تا صرفه و صلاح شهرداری و مدیریت شهری در آن مشخص شود.

وی گفت: باورمند به این اصل هستیم که باید به سمت خوداتکایی برویم تا برای تامین حداقل‌ها، وابسته و نیازمند نباشیم؛ در چنین شرایطی می‌توانیم پروژه‌ها را سرعت ببخشیم، هزینه‌ها کاهش یابد و کیفیت نیز ارتقا پیدا کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: کاهش هزینه تمام شده و افزایش سرعت و دقت عمل در اجرای پروژه‌ها، در فضای کلان شهری، با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و می‌توانیم ضمن کنترل شرایط، فضای بازار را کنترل کرد و مدیریت هزینه داشته باشیم.

بخوانید:  مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها باید اجرایی میشود؟