تخصیص اعتبار ۳۹ میلیارد تومانی برای شورای اجتماعی محلات مشهد
تخصیص اعتبار ۳۹ میلیارد تومانی برای شورای اجتماعی محلات مشهد
معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: برای پرداختن به مسائل اجتماعی در هر محله به مناطق سیزده‌گانه مبلغ سه میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده که اختیار توزیع آن به معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق واگذار شده است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،شورای اجتماعی محلات مشهد؛”مهدی ابراهیمی” اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات شوراها و برای برگزاری جلسات شوراها و همچنین پرداختن به مسائل اجتماعی در هر محله به مناطق سیزده‌ گانه مبلغ سه میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد.

وی ادامه داد: اختیار توزیع این مبلغ به معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق واگذار شده و امیدواریم با این اعتبار، شورای اجتماعی محلات پرشورتر از گذشته برگزار شود.

معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد تصریح کرد: این تفویض اعتبار علاوه بر اعتبارات پروژه‌ها در محلات و پروژه‌های عمرانی است؛ یعنی این اعتبار به صورت اختصاصی در اختیار معاونت فرهنگی، اجتماعی منطقه برای توزیع و اجرا و تسهیل مصوبات شورای اجتماعی محلات هزینه خواهد شد.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: این هزینه به منظور تهیه موارد نیاز برای جلسات و توانمندسازی اعضای شورای اجتماعی محلات مشهد است که می‌توانند از این اعتبار استفاده کنند.

بخوانید:  مهندسان در اولویت تزریق واکسن کرونا قرار می گیرند؟