تطابق معماری هوشمند بومی با مفهوم ساختمان پایدار
تطابق معماری هوشمند بومی با مفهوم ساختمان پایدار
از سال های گذشته پیشنهادهایی مطرح بوده مبنی بر اینکه یک شهر را به صورت پایلوت به عنوان نماد شهر ایرانی – اسلامی داشته باشیم و ویژگی های آن را به شهرهای دیگر تسری دهیم. از جمله صفاتی همانند، کرامت، توازن، تعادل، تقوا، تواضع، نجابت، حیا، عزت و احسان، عبودیت و عبادت، امنیت، تذکر، ذکر، تفکر و… که ما آمادگی داریم در احصا و پیاده سازی این گفتمان در شهرها و روستاهای کشورمان همکاری کنیم.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،معماری هوشمند؛ ما در گذشته دارای معماری پایدار در کشور بودیم. اگر معماری بومی کشور را به صورت دقیق بررسی کنیم، درمی یابیم که معماری هوشمند بومی ما با مفهوم ساختمان پایدار مطابقت کامل داشته است و معماری هوشمند و پایدار با به کارگیری دانش بومی و سازگاری با طبیعت نیز محقق می شود.

نمود این معماری هوشمند بومی  در شهرهای کویری از جمله کاشان، یزد و اصفهان مشاهده می شود. همچنین فناوری های ارزشمندی نظیر تکنولوژی بادگیرها، سیستم قنوات، سقف های گنبدی، حیاط مرکزی و چیدمان مناسب، مصالح بومی و عایق که کاهگل و خشت بود و ویژگی های منحصر به فرد منازل همچون گودال باغچه و استفاده از درختان مثمر کم آب خواه، معماری زمین پناه بود.

که در زمستان گرم و در تابستان خنک بود و کوچ در ساختمان با توجه به اینکه در منازل قدیمی بخش زمستان نشین و تابستان نشین و مواردی از این قبیل وجود داشت، به گونه ای بوده که نه تنها اتلاف انرژی در ساختمان ها را به حداقل رسانیده، بلکه آن را حفظ و در برخی موارد برای رسیدن به آسایش اقلیمی ذخیره می کرده است.

ما نیاز به یک بازاندیشی داریم. متاسفانه آشفتگی، بی نظمی و شلختگی در معماری و شهرسازی کشورمان بسیار آزاردهنده است. بنابراین پس از بازاندیشی؛ به یک بازخوانی و در نهایت نوآرایی در شهرها و روستاها و معماری نیاز داریم.

بخوانید:  صنعتی‌سازی ساختمان تنها راه کاهش قیمت مسکن

با افزایش نگرانی ها در مورد تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع، بسیاری از شهرها در سراسر جهان، برای گذار به شرایط کم کربن در تلاش هستند. اگرچه ساختمان های جدید با ساختار کربن صفر بخش مهمی از این ماجرا هستند و نوآرایی شهری برای پایداری روی موضوعات کلیدی همچون نوآوری سیستم ها، ابزارهای تامین مالی، حکمرانی، انرژی و مدیریت آب و پساب تمرکز دارد.

یک محیط مطبوع شهری به بهبود کارایی و کاهش مصرف انرژی کمک می کند. تحقق همه این اهداف، نیازمند برنامه ریزی های دقیق و بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش های کاربردی است.

همچنین استفاده از ایده های خلاقانه در زمینه کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی آن تاثیرگذار است. لذا ما این آمادگی را داریم که زمینه بهره گیری شهرداری ها از ایده های خلاقانه و راهکارهای موثر در حوزه معماری و شهرسازی به نحوی که جریان ساز و تاثیرگذار باشد، را فراهم نماییم.

  • منبع خبر : صما