ایجاد فرصت شغلی جدید با راه اندازی گشت های نظارت و بازرسی بخش خصوصی
ایجاد فرصت شغلی جدید با راه اندازی گشت های نظارت و بازرسی بخش خصوصی
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد از ایجاد 35 فرصت شغلی جدید با راه اندازی گشت های نظارت و بازرسی بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل بار درون شهری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،فرصت شغلی؛ سید جعفر شمس در تشریح این خبر بیان کرد: یکی از دستاوردهای طرح افزایش نظارت ها در حوزه حمل و نقل بار درون شهری، جلب مشارکت بخش خصوصی در این زمینه و اشتغالزایی است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت اشتغالزایی در این برهه زمانی، افزود: با اجرای این طرح، ۳۵ فرصت شغلی جدید و با درآمد بسیار مناسب ایجاد شده است و ۲۰نفر بصورت مستقیم و ۱۵نفر بصورت غیرمستقیم به کارگیری شده اند که یک اتفاق خوب محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد ضمن تاکید بر لزوم هوشمندسازی فرایندها و نظارت ها، خاطرنشان کرد: هوشمندسازی نباید منجر به از بین رفتن فرصت های شغلی شود و قطعا نظارت فیزیکی و حضور گشت های بازرسی در سطح شهر تاثیر بسزایی در کاهش پیامدهای ناشی از عدم رعایت قوانین حوزه حمل و نقل بار درون شهری از جمله آلودگی هوا و تصادفات دارد.

بخوانید:  انتقال پادگان ارتش از مشهد به‌زودی عملی می‌شود