قیمت نهاده های ساختمانی در پاییز ۱۴۰۰ اعلام شد
قیمت نهاده های ساختمانی در پاییز ۱۴۰۰ اعلام شد
شاخص قیمت نهاده های ساختمان‌های مسكونی شهر تهران در فصل پاییز ١٤٠٠ به عدد ١١٨٦,٣ رسید كه این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (١٠٧٦.٥)، ٢.٨ درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،قیمت نهاده های ساختمانی؛ شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز ١۴٠٠ به عدد ١١٨۶,٣ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (١٠٧۶.۵)، ٢.٨ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه کل گروه های اجرایی

تورم نقطه به نقطه پاییز ١۴٠٠ معادل ٣٩,۶ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۵.٢) ٢۵.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم نقطه ای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل است.

در بین تمامی گروه‌های اجرایی گروه شیشه با ٩٨,٨ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی تاسیسات برقی با ٢۴.٢ درصد افزایش بوده است.

کاهش تورم سالانه قیمت نهاده های ساختمانی در کل گروه های اجرایی

تورم سالانه پاییز سال ١۴٠٠ معادل ۶٩,٩ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٨٨.۴) ١٨.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم سالانه درصد تغییر متوسط قیمت شاخص چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت به همین اطلاع در سال قبل است.

در بین گروه های اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم سالانه در همین دوره مربوط به گروه اجرایی سیمان، بتن، شن و ماسه با ١٠٨,٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با ٣٨.٢ درصد افزایش متعلق به گروه خدمات بوده است.

بخوانید:  هزینه ساخت مسکن در پاییز ۱۴۰۰ کاهشی شد.

کاهش تورم فصلی کل گروه های اجرایی

تورم فصلی پاییز سال ١۴٠٠ معادل ٢,٨ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٢ ) ۴.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم فصلی درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به عدد شاخص در فصل قبل است.

در همین فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی شیشه با ١۶,٧ درصد افزایش و کمترین درصد تغییر نیز مربوط به گروه‌های اجرایی سیمان، بتن، شن و ماسه با ۶.۶- درصد کاهش بوده است.

قیمت نهاده های ساختمانی در پاییز ۱۴۰۰ اعلام شد
  • منبع خبر : مرکز آمار