شرایط برای تبدیل به احسن خانه چطور است؟
شرایط برای تبدیل به احسن خانه چطور است؟
در روزهای اخیر پرتعدادترین فروشنده های بازار مسکن در تهران که آپارتمان های مسکونی خود را نزد واسطه ها فایل کرده اند، متقاضیان تبدیل به احسن خانه بوده اند.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،تبدیل به احسن خانه؛ تحقیقات میدانی از وضعیت بازار مسکن ظرف دست‌کم یک هفته گذشته حاکی از این است که رتبه نخست فروشنده‌های بازار مسکن به متقاضیان تبدیل به احسن اختصاص دارد.

گروه های متقاضی برای تبدیل به احسن خانه

این گروه البته خود به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته کسانی هستند که در ملک فایل شده سکونت دارند و قصد خرید ملک همزمان با فروش واحد مصرفی کنونی خود و در واقع تبدیل به احسن خانه خود را دارند و دسته دوم افرادی که درصدد تبدیل خرید سرمایه ای قبلی خود به واحد با امکانات بیشتر یا در موقعیت محلی بهتر هستند را شامل می شود.

آنگونه که واسطه های ملکی می گویند کسانی که قصد تبدیل به احسن خانه مسکونی مصرفی خود را دارند به مراتب پر تعدادتر هستند و تبدیل به احسنی هایی که از جنس متقاضیان سرمایه ای مسکن محسوب می شوند، در رتبه دوم قرار دارند.

برآوردها از وضعیت بازار مسکن در روزهای اخیر حاکی از این است که در جدول رتبه بندی فروشنده های ملک به لحاظ تعداد فایل ها، رتبه سوم احتمالا به سرمایه گذاران قبلی بازار مسکن تعلق دارد.

این گروه کسانی هستند که در فاصله سال های ۹۷ تا ۹۹ خرید سرمایه ای ملک انجام داده اند و اکنون با مشاهده ورود بازار مسکن به فاز ثبات قیمت، تصمیم دارند از این بازار خارج شده و سرمایه خود را روانه بازار دیگری کنند.

بخوانید:  فراخوان کتاب سال معماری معاصر ایران

همچنین در این رتبه‌بندی سازنده ها در آخرین پله ایستاده‌اند و تعداد فایل های فروش که توسط آنها عرضه شده از همه گروه های دیگر کمتر است.

البته معدود سازنده های پول لازم که قصد خرید کلنگی یا شروع عملیاتی اجرایی پروژه ساختمانی جدیدی را دارند، فروشنده واقعی هستند و بنا دارند واحدهای تکمیل شده قبلی خود را به قیمت منصفانه بفروشند اما در عین حال تعداد این گروه از سازنده ها در میان فروشنده ها اندک است.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد