احمد خرم از ریاست نظام مهندسی کشور برکنار شد
احمد خرم از ریاست نظام مهندسی کشور برکنار شد
با نظر وزیر راه و شهرسازی احمد خرم از ریاست نظام مهندسی کشور برکنار شد

گزارش پایگاه خبری معماری و نما،ریاست نظام مهندسی کشور؛ تا زمان ابلاغ حکم رئیس جمهور، حمزه شکیب با نظر وزیر راه و شهرسازی جایگزین احمد خرم و ریاست نظام مهندسی ساختمان کشور را عهده دار شد.

با نظر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و بر اساس وظایف وزارتخانه، مصرح در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های آن، حمزه شکیب تا تعیین رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره امور آن سازمان را برعهده گرفت.

گفتنی است تا پیش از این احمد خرم که در ۷ دی ۱۳۹۸ در حکمی از سوی رئیس‌جمهور وقت به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب شده بود، این سمت را برعهده داشت.

بخوانید:  دریافت رایگان مجله‏ ویلا شماره 11
  • منبع خبر : صمنا