جایگاه نظام مهندسی در کمیته نما مغفول واقع شده است
جایگاه نظام مهندسی در کمیته نما مغفول واقع شده است
رییسی نژاد عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در کارگاه نما در معماری بومی ایران در پنجمین “همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار” و سومین “همایش و نمایشگاه نما و طراحی داخلی، گفت: کمیته نما که در حال حاضر شکل گرفته، اتفاقی مبارک است و ضروری است تا از متولیان این امر بابت این تلاش صورت گرفته تشکر کرد اما ذکر یک نکته در این میان واجب است  که در ترکیب اعضای کمیته نما، جایگاه نظام مهندسی مغفول واقع شده است .

به گزارش پایگاه معماری و نما،کمیته نما؛رییسی نژاد همچنین با انتقاد از تمرکز و توجه بیش از حد به بحث زیباشناسی نماهای ساختمان در آیین نامه های فعلی، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین بخشی از نظرات و آیین نامه هایی که در کمیته نما مشاهده می شود،  شاهد این واقعیت هستیم که عمده تمرکز و توجه  در حوزه زیبایی شناختی است. تقریبا در هیج جایی از زیرسازی، نقشه ، سازه و … صحبت نشده است. به طور کلی نباید صرفا به مسئله زیبایی شناختی توجه کنیم. با توجه به خطرات زلزله ، وزن ، باد  و… باید تمام این مسائل مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت حضور مهندسان و استفاده از نظرات کارشناسی آنها، افزود: باید با کمک مهندسان این مسیر یعنی بهبود سیما و منظر شهری را به درستی طی کنیم. در حقیقت عمده مسئولیت یک ساختمان ساخته شده  بر عهده مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی است اما در نهایت جایگاه آن در این کمیته خالی است.

تصمیمات کمیته نما، به تکمیل زنجیره مدیریت شهری کمک می کند

در  ادامه این کارگاه ، اخلاصی … تصمیمات و عملکرد کمیته سیما و منظر شهری را در جهت بهبود و تکمیل مدیریت شهری موثر عنوان کرد.

بخوانید:  نتایج انتخابات نظام مهندسی خراسان رضوی ۱۴۰۰

وی با اشاره به اینکه شکل گیری ساختار و کمیته های نما اتفاق بسیار خوب و مهمی است ، گفت: این حرکت مهم یعنی ایجاد کمیته سیما  و منظر شهری با ید مورد حمایت جدی قرار بگیرد. خوشبختانه در طول حیات کمیته های نما روز به روز شاهد هستیم  از لحاظ عملکرد ،رفتار، هنجار و تصمیم گیری ها بلوغ بیشتری ایجاد شده است.

اخلاصی عضو کمیته نما منطقه یک و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تصمیمات و عملکرد  کمیته نما به بهبود عملکرد مهندسان کمک کرده است، توضیح داد: شاهد هستیم که عملکرد کمیته نما بر روی نوع عملکرد معماران و مهندسان هم تاثیر داشته است. در عین حال  شاهد هستیم که نماهای استاندارد و قابل قبول رشد خوبی داشته اند که این نشان می دهد معماران با حساسیت بیشتری به بحث نما وارد می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این فرایند و مسیر رشد بیشتری هم داشته باشد.

  • منبع خبر : صما