شرایط دریافت وام ۸۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن چیست؟
شرایط دریافت وام ۸۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن چیست؟
در طرح جوانی جمعیت یک خانواده با سه فرزند در مجموع ۳۶۰ میلیون تومان وام مسکن فرزندآوری می‌گیرد که با ۴۸۰ میلیون وام مسکن زوجین مبلغ کل وام ۸۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،شرایط دریافت وام ۸۵۰ میلیون تومانی؛ طبق گفته سخنگوی شورای نگهبان «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در واقع این طرح نهایی شده و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

در بخشی از این طرح تسهیلات و حمایت‌هایی برای فرزندآوری در نظر گرفته شده است.

طبق این قانون سقف تسهیلات مسکن جهت خرید و ساخت و جعاله به ازای هر فرزند ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین زمان بازپرداخت نیز به ازای هر فرزند دو سال بیشتر می‌شود.

در شهر تهران سقف تسهیلات مسکن انفرادی ۲۰۰ میلیون تومان، جعاله انفرادی ۸۰ میلیون تومان، زوجین ۴۰۰ میلیون تومان و جعاله زوجین ۸۰ میلیون تومان است. یعنی یک زوج تهرانی می‌توانند ۴۸۰ میلیون تومان وام مسکن بگیرند.

طبق طرح جوانی جمعیت به ازای هر فرزند معادل ۲۵ درصد سقف وام مسکن وام پرداخت می‌شود. با توجه به سقف ۴۸۰ میلیون تومانی، مبلغ این وام به ازای هر فرزند ۱۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین یک خانواده با سه فرزند در مجموع ۳۶۰ میلیون تومان وام مسکن فرزندآوری می‌گیرند که با ۴۸۰ میلیون وام مسکن زوجین مبلغ کل وام ۸۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

بخوانید:  تمدید قرارداد اجاره بدون حضور در بنگاه املاک امکان پذیر است؟

جدول شرایط دریافت وام ۸۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن

شرایط دریافت وام ۸۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن چیست؟

همچنین دولت وظیفه دارد برای خانوار‌هایی که فرزند سوم آن‌ها به دنیا می‌آید زمین یا واحد مسکونی با متراژ حداکثر ۲۰۰ متر تامین کند که دو سال تنفس دارد و اقساط آن در هشت سال قسط‌بندی می‌شود.

یکی دیگر از طرح‌هایی که به عنوان مشوق فرزندآوری در نظر گرفته شده وام ۱۵۰ میلیون تومانی است. خانواده‌هایی که از سال ۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم می‌شوند می‌توانند وام مسکن ۱۵۰ میلیون تومانی برای ودیعه، خرید یا ساخت مسکن بگیرند.

اقساط این وام ۲۰ ساله است و شرط دریافت آن این است که خانواده فاقد مسکن باشد.

همچنین این امکان در نظر گرفته شده که خانواده‌ها بتوانند دوباره از امکانات دولتی تامین مسکن خانواده‌ها پس از تولد فرزند سه به بعد استفاده کنند.

همچنین به خانوار‌ها پس از تولد فرزند سوم حق بهره‌برداری از زمین با هدف تولید و کشاورزی و اشتغال داده می‌شود که برای این خانواده‌ها تخفیف ۲۵ درصدی هزینه واگذاری با پنجاه درصد افزایش طول دوره بازپرداخت در نظر گرفته شده است.