معرفی کتاب کلان روندها و شهر معاصر اسلامی
معرفی کتاب کلان روندها و شهر معاصر اسلامی

کتاب کلان روندها و شهر معاصر اسلامی؛ تحلیل بر روند‌های آتی جهانی بر شهرهای محلی منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، کتاب کلان روندها و شهر معاصر اسلامی؛ تحلیل بر روند‌های آتی جهانی بر شهرهای محلی (Mega Trends and Iranian Contemporary City; Impact Analysis of Future Global Trends on Local Cities) به قلم دکتر مرتضی میرغلامی، دکتر احد نژاد ابراهیمی و دکتر معصومه آیشم توسط انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز و انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین چاپ و منتشر شد.

کتاب حاضر به مطالعه و بررسی مفاهیم جهانی شدن و آینده پژوهی پرداخته و سپس با ورود به موضوع کلان روندها، تبیین روندهای (ترندهای) جاری در شهر معاصر ایرانی و تاثیرات و تحولات این روندها بر مسائل شهرهای ایرانی ارائه و تحقیق شده است.

کتاب کلان روندها و شهر معاصر اسلامی:

کتاب کلان روندها و شهر معاصر اسلامی؛ تحلیل بر روند‌های آتی جهانی بر شهرهای محلی منتشر شد
بخوانید:  معرفی کتاب شهرها و سایبان ها: درختان در شهرهای هندوستان