معرفی کتاب شهرها و سایبان ها: درختان در شهرهای هندوستان
معرفی کتاب شهرها و سایبان ها: درختان در شهرهای هندوستان
این کتاب درباره دوستداران درخت است افرادی که تحصیلات و تصورات درباره شهر در ذهنشان جرقه زده و خاطرات دوباره شعله ور شده است، و بر این باورند که باید قدردان درختان بود و از دیدگاه های متفاوت آن را فهمید و شناخت- که از آن جمله اند علم، تاریخ، هنر، فرهنگ، ورزش، شعر، غذا و جنبه های متفاوت دیگری.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،کتاب شهرها و سایبان ها؛در حال حاضر وضعیت شهرهای معاصر هندوستان از دیدگاه محیط زیستی متلاشی شده و شیزوفرنی است. بسباری از شهروندان به خصوص جوانان نگران از دست رفتن و تنزل محیط زیست در شهر هستند و نیاز برای فعالیت و اقدام در شهر را ضروری می دانند.

ساختارهای عظیم شهری در هندوستان به نحوی است که شهروندان برای گذراندن معیشت روزانه خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. زمان بسیار کم دارند تا درباره نیز برای تغییرات سیستماتیک و سازه ای بیاندیشند. مشارکت جمعی با علم، و مشارکت علمی با عموم فوریت و ضرورت دارد. فقط از طریق این دو رویکرد مشارکتی است که توانستند آگاهی شهری نسبت به مباشرت محیط زیستی ایجاد کنند.

کتاب شهرها و سایبان ها: درختان در شهرهای هندوستان

نویسنده: Harini Nagendra and Seema Mundoli

طبیعت در شهر بنگلور هندوستان روایتی است که چگونه اکولوژی و محیط زیست شهری به مرور زمان تغییر و تحول پیدا کرده است، و چگونه چنین تغییراتی سبب تحول در تصورات ما نسبت به طبیعت شده است؛ روشی که مردم در شهر بنگلور زندگی، کار می کنند و تعامل دارند. این کتاب درباره تحقیقات عمیق نویسنده درباره شهر بنگلور بیش از یک دهه است. کتاب شهرها و سایبان ها دیدگاهی تحقیقاتی درباره تمام شهرهای هندوستان است.

بخوانید:  طراحی شهری چیست؟

این کتاب درباره دوستداران درخت است افرادی که تحصیلات و تصورات درباره شهر در ذهنشان جرقه زده و خاطرات دوباره شعله ور شده است، و بر این باورند که باید قدردان درختان بود و از دیدگاه های متفاوت آن را فهمید و شناخت- که از آن جمله اند علم، تاریخ، هنر، فرهنگ، ورزش، شعر، غذا و جنبه های متفاوت دیگری.
در فرایند تحقیق درباره شهرهای هندوستان، با دوستداران طبیعت بسیاری مصاحبه شده است. بسیاری از آن ها از کارشناسان حرفه ای در زمینه طبیعت و برخی از علاقه مندان به مشاهده و بررسی طبیعت هستند.

بسیاری از خوانندگان کتاب پیشنهاد کردند که نه تنها شهر را از دیدگاه طبیعت بلکه از لحاظ درختان ببیند و بررسی کنند. یکی از علاقه مندان به کتاب پیشنهاد داد که درباره خاطرات شهروندان با درختان مطلب بنویسیم که از آن جمله اند بالا رفتن از درخت، بازی کردن، غذا خوردن و دور هم جمع شدن، خلق هنر و تحقیق کردن. هدف از نوشتن کتاب خلق و روایت داستانی درباره درختان و سایر ویژگی هایی است که درختان را برای ما زنده نگاه می دارد.

معرفی کتاب شهرها و سایبان ها: درختان در شهرهای هندوستان
  • منبع خبر : چهارسو