در کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه از حق خود دفاع کنیم؟
در کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه از حق خود دفاع کنیم؟
کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مانند سایر مراجع قانونی حق اعمال حاکمیت در موارد صلاحیت را دارد و در این فرایند حق دفاع افراد نیز محفوظ است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در مواردی که در قانون شهرداری‌ها صراحتاً ذکر شده، صالح به رسیدگی و اعمال قانون است و از آنجا که تصمیمات این مرجع مستقیماً با حقوق مالی و گاه معنوی افراد ارتباط دارد، حق دفاع برای آنها نیز به موجب قانون محفوظ است. برای آگاهی بیشتر در این زمینه و دانستن شیوه‌های دفاع با «عباس صادقی»، کارشناس مسائل حقوقی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

آیا دفاع از حق و الزام به پاسخ در محکمه تفاوت دارد؟

دفاع یک حق است که قانونگذار از آن دفاع کرده است. البته باید بین الزام به پاسخگویی و دفاع از حق تفاوت قائل شویم؛ در الزام به پاسخ، متهم به محکمه خوانده می‌شود تا در مورد اتهام انتسابی پاسخ دهد و از این طریق برای دادگاه مسلم می‌شود که آیا وی مجرم هست یا نیست، اما دفاع مرتبه‌ای بالاتر از این است و در آن فرد شخصاً یا به کمک وکیل تلاش می‌کند ثابت کند که مجرم نیست. در واقع در الزام به پاسخ فرد به سوالات دادرس پاسخ می‌دهد و در دفاع هم از پاسخ‌های خود دفاع می‌کند و هم فراتر از آن می‌کوشد اتهام انتسابی را به طور کامل از خود رفع کند.

آیا افراد می‌توانند برای دفاع در کمیسیون ماده ۱۰۰ وکیل اختیار کنند؟

بله؛ اصطلاحاً دفاع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مانند بسیاری از موارد دفاع قابل توکیل است. به نظر من آنچه در کمیسیون ماده ۱۰۰ از فرد می‌خواهند، قانونا الزام به پاسخ و عرفا دفاع است، زیرا تخلف فرد مسلم شده و او باید ثابت کند که آنچه انجام شده طبق پروانه ساختمانی بوده و تخلف نیست.

چه مواردی قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد؟

گزارش تخلف یا از طریق مأموران شهرداری یا از سایر طرق به اطلاع کمیسیون می‌رسد، لذا منبع گزارش تأثیری در فرایندهای بعدی رسیدگی ندارد. در اینجا مسئله صلاحیت کمیسیون مطرح است، این مرجع قانونی از نظر صلاحیت ذاتی موظف به رسیدگی به تخلفات ساختمانی از قبیل ساخت اضافه بنا یا تخلفات بهداشتی است و از نظر صلاحیت محلی در شهر و حریم آن صالح به بررسی موارد است.

بخوانید:  سقف اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ اعلام شد

ملاک کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تشخیص تخلف چیست؟

پروانه ساختمانی و مندرجات آن ملاک تشخیص تخلف است. البته باید دقت کنیم کمیسیون تنها در ساخت و سازها حق ورود و اعمال نظر دارد و کانکس یا دیوارکشی پیرامون زمین که یک حق فردی است از شمول اختیارات آن خارج است. یک مسئله مهم در اینجا این است که قانون تغییر کاربری اراضی در سال ۱۳۵۲ تصویب شده و تغییرات کاربری و همه موارد مترتب بر آن قبل از این تاریخ از شمول صلاحیت کمیسیون خارج است.

یا اینکه تغییر شغل با تغییر کاربری تفاوت دارد و آن هم در صلاحیت کمیسیون نیست یا بعضی انواع تغییرات کاربری با مباشرت مالک مجاز است و تخلف نیست، لذا حضور وکیل در بسیاری از موارد کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند از تضییع حقوق مالکان جلوگیری کند.

فرایند اجرایی دفاع در کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه است؟

دفاع در این مرجع شامل دو مرحله بدوی و تجدیدنظر است. در مرحله بدوی لایحه دفاعیه باید در فرم مخصوص نوشته و به دبیرخانه کمیسیون یا شهرداری محل تحویل داده شود. در این مرحله باید سایر مستندات از قبیل وکالتنامه وکیل در صورت استخدام وکیل و مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه ضمیمه لایحه باشد.

در مرحله تجدیدنظر طبق ماده ۱۰ قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ “در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید؛ مرجع رسیدگی به این اعتراض، کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ (تجدیدنظر) خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.”

پیشنهاد شما به مالکان در زمان حضور در کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟

حتی‌المقدور از وکلای متخصص استفاده کنند، به‌ویژه اینکه رأی کمیسیون قطعی است، البته در مواردی ممکن است از تخلفات کمیسیون نزد دیوان‌عدالت اداری شکایت کنیم، اما بهتر است قبل از آن مرحله از بروز اختلاف یا نقض قانون یا تضییع حقوق افراد جلوگیری شود که این کار در تخصص وکلای دادگستری است.

  • منبع خبر : ایمنا