طراحی نما در نمایشگاه کیفر تکنیک
طراحی نما در نمایشگاه کیفر تکنیک
گروه معماران ارنست گیزلبرت و همکاران نمایشگاه کیفر تکنیک را طراحی کرده اند. این ساختمان دارای کاربری اداری و نمایشگاهی است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، نمایشگاه کیفر تکنیک؛ ویژگی بارز طراحی این ساختمان نمای آن است. ارنست گیزلبرت و همکارانش برای طراحی نمای این ساختمان پوسته ای متحرک را در نظر گرفتند. این پوسته با توجه به شرایط اقلیمی و در جهت بهبود شرایط محیطی داخلی تغییر کرده و محیطی همواره مطلوب را برای کاربران بوجود می آورد. قطعاتی که در نما طراحی شده اند امکان کنترل توسط استفاده کنندگان را دارا می باشند.

نمایشگاه کیفر تکنیک

معماران: گروه معماران ارنست گیزلبرت و همکاران

مکان: اشتایر مارک / اتریش

طراحی نما در نمایشگاه کیفر تکنیک

نمای بیرونی

ساختمان با استفاده از ستون های بتنی با هسته فولادی، سقف بتن مسلح و دیوارهای آجری ساخته شده است. گروه معماران ارنست گیزلبرت و همکاران برای طراحی نمای متحرک و بدیع ساختمان قطعاتی از جنس آلومینیوم عایق شده با عایق مرکب خارجی (EIFS) به رنگ سفید را در نظر گرفتند که درون ساختاری از ستونک های عمودی و رانرهای افقی از جنس آلومینیوم جای گرفته اند. قطعات نما توسط موتورهای کوچکی حرکت کرده و در صورت نیاز با توجه به خواست کاربران در برابر شیشه های نما قرار گرفته و مانع از ورود نور خورشید شده و یا برعکس از مقابل نما کنار رفته و باعث می شوند نور خورشید به داخل فضا نفوذ کند.

بخوانید:  پروژه The Line ؛ شهری بدون خیابان و خودرو در کشور عربستان

طراحی نمای متحرک بسته

نمای ساختمان با گذشت زمان طی روز و جابجایی مکان خورشید در آسمان تغییر کرده و در هر زمانی طی روز و در روزهای مختلف می توان شکل جدیدی از نما را دید. این نما را می توان مجسمه ای پویا نامید که در تضاد آشکار با نماهای معمول است که شکلی واحد دارند. چند سالی است معماری حرکتی در بین برخی از معماران به عنوان سبک معماری آینده مورد توجه قرار گرفته و این نما را نیز می توان نمونه ای از این نوع معماری دانست. پویایی نما علاوه بر زیبایی، جذابیت و بداعت امکان تنظیم شرایط محیطی فضای داخل را نیز فراهم می کند.

جذابیت و زیبایی این نمای ساختمان را می توان حاصل هماهنگی اصول زیبایی شناسی مدرن، تکنولوژی و ملاحظات زیست محیطی دانست.