مفاهیم، قوانین و مقررات کاربردی برای مدیران شهری
مفاهیم، قوانین و مقررات کاربردی برای مدیران شهری
کتاب "مفاهیم، قوانین و مقررات کاربردی برای مدیران شهری" توسط انتشارات آذرخش منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،قوانین و مقررات کاربردی برای مدیران شهری؛ تجربه بیش از بیست سال فعالیت حقوقی در شهرداری تهران و به خصوص در اداره کل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهادها و زیرمجموعه های آن شامل اداره طرح ها و تنظیم لوایح و اداره تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، حاکی از آن است، وجود منبعی که بتواند در عین اختصار، مهمترین مسائل مطرح در حیطه مدیریت شهری را از حیث قوانین و مقررات، پوشش داده و با ارائه دسته بندی دقیق از این موضوعات، به شکلی سهل الوصول، نیازهای مدیران و کارشناسان شهری را در مراجعه به متون الزام آور، پاسخ گوید ضرورت دارد.

در نگارش کتاب قوانین و مقررات کاربردی برای مدیران شهری ، سعی شده است نیاز فوق ¬الذکر، پوشش داده شده و در کنار ارائه تعریف مفاهیم کاربردی در مدیریت شهری، آخرین منابع منقَّح قانونی از قبیل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین ¬نامه¬ های مصوب هیات وزیران و آرای هیات عمومی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری در موضوعات طبقه ¬بندی شده و دارای اولویت، ارائه گردد.

مفاهیم، قوانین و مقررات کاربردی برای مدیران شهری

دامنه بهره ¬برداری از این کتاب، محدود به مدیران و کارشناسان شهرداری ¬ها و شوراهای شهر نبوده و دانشجویان و حرفه¬ مندان مدیریت و برنامه ¬ریزی شهری، کارشناسان حقوقی، وکلای دادگستری و کلیه علاقمندان به مباحث مدیریت شهری در بخش¬ های دولتی، خصوصی و دانشگاهی می ¬توانند با مطالعه این کتاب، به آشنایی اصولی و ساختاری با مباحث مذکور دست یابند.

قوانین و مقررات کاربردی برای مدیران شهری

دکتر امید رهنما دکترای حقوق محیط زیست و کارشناس ارشد MBA

بخوانید:  بهترین شهرهای جهان ۲۰۲۱ کدام‌اند؟

معاون تشخیص منابع درآمدی اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران معاون سابق امور شورا اداره کل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهادهای شهرداری تهران

احسان امینی کارشناس ارشد شهرسازی و دانشجوی رشته حقوق

کارشناس اداره کل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهادهای شهرداری تهران