معماران ایرانی در فینال فستیوال جهانی معماری سال ۲۰۲۱
معماران ایرانی در فینال فستیوال جهانی معماری سال ۲۰۲۱
فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،فستیوال جهانی معماری؛ به تازگی اسامی پروژه های حاضر در فینال فستیوال جهانی معماری (WAF 2021) سال ۲۰۲۱ میلادی در بخش پروژه های آینده یا Future Projects در وبسایت رسمی این فستیوال منتشر شده است. در این فهرست، ۱۸۷ پروژه مختلف از ۴۰ کشور جهان (کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، دانمارک، نروژ، استرالیا، چین، ترکیه، اوکراین و…) به چشم می خورد!

در میان آثار راه یافته به مرحله فینال این رقابت، پروژه هایی نیز از معماران ایرانی حضور دارد. در ادامه به معرفی این پروژه ها می پردازیم:

معماران ایرانی در فستیوال جهانی معماری

Civic – Future Project

Arkemi, Mashhad CEO Headquarter, Mashhad, Iran

CAAT Studio, Kamyaran City School, Kamyaran- Kurdistan, Iran

فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.
مدرسه کامیاران
فستیوال جهانی معماری

Commercial mixed-use – Future Project

FMZD, Tehran carpet market, Tehran’s suburb (Tehran-Karaj), Iran

فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.
فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.

Competition entries – Future Project

Boozhgan, Tehran Science Museum, Tehran, Iran

فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.
موزه علوم تهران | تهران، ایران
فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.

Culture – Future Project

Arkemi, Isfahan Theater, Isfahan, Iran

Education – Future Project

CAAT Studio, Kamyaran City School, Kamyaran- Kurdistan, Iran

فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.
فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.

House – Future Project

Amir Hossein Afzali Architects, Villa no.1, Mazandaran, Iran

فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.
فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.

ARC- Ashkan Rafiey Cooperation, Damavand villa, Damavand, Iran

فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.
ویلای دماوند
فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.

Arkemi, Inter-pier Project, Urmia, Iran

FMZD, Shahgholi Villa, Damavand, Iran

فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.
ویلای شاهگلی
فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.

Masterplanning – Future Project

Sepide Elmi, Palimpsest, Karaj, Iran

Residential – Future Project

[SHIFT] Process Practice, ۴C, Tehran, Iran

فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.
پروژه ۴C
فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.

Alidoost and Partners, Mika Twin Towers, Tehran, Iran

فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.
برج های دوقلو میکا
فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.

Alidoost and Partners, Vertical Neighborhood, Mashhad, Iran

فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.
محله عمودی
فستیوال جهانی معماری (World Architecture Festival) یک رویداد سه روزه می باشد که هر ساله (از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون) با حضور معماران بزرگ از سرتاسر نقاط جهان، با هدف تعامل آثار و تجارب عالی معماری و تمجید از پروژه های شاخص معماری دنیا برگزار می شود.

لازم به بیان است فستیوال جهانی معماری در سال ۲۰۲۱ میلادی، در تاریخ های ۱ الی ۳ ماه دسامبر در شهر لیسبون کشور پرتغال برگزار خواهد شد. تاریخ اولیه ی برگزاری این رویداد، ۲۳ الی ۲۵ ماه ژوئن بود که به دلیل اطمینان از انجام واکسیناسیون گسترده علیه بیماری کرونا و ایجاد ایمنی هر چه بیشتر برای افراد شرکت کننده به انتهای سال ۲۰۲۱ میلادی موکول شد!

بخوانید:  ابلاغ نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان
  • منبع خبر : آبگینه