«طراحی شهری» فرآیندی از شهرسازی با مردم برای مردم
«طراحی شهری» فرآیندی از شهرسازی با مردم برای مردم
یک کارشناس ارشد طراحی شهری گفت: اهمیت تعریف تیم متنوع و خاص متناسب با ماهیت هر طرح یکی از مهمترین گام‌ها در راستای تحقق شعار "طراحی شهری فرآیندی از شهرسازی با مردم برای مردم" است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،طراحی شهری؛ حسین فهیمی‌زاده اظهار کرد: یکی از مسائلی که در عمل و در فرآیند تهیه طرح‌هایی با ماهیت طراحی شهری با آن روبرو هستیم ترکیب و ساختار سازمان تهیه کننده طرح یا تیم تخصصی طراحی است؛ این موضوع به ویژه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که ماهیت یا موضوع طرح مورد تهیه از پیچیدگی و تنوع خاصی در مباحث برخوردار بوده و نیاز به حضور متخصصان گوناگونی در آن باشد.

ماهیت طراحی شهری

این کارشناس ارشد طراحی شهری ادامه داد: ماهیت طراحی شهری در عمل این چنین است که هرگز نمی‌تواند صرفاً از چند نفر خاص و ثابت استفاده کرد و باید پذیرفت که متناسب با موضوع یا ماهیت هر طرح، سازمان و ترکیب اعضای تهیه کننده آن نیز باید تغییر کرده و متنوع شود در واقع اهمیت تعریف تیم متنوع و خاص متناسب با ماهیت هر طرح یکی از مهمترین گام‌ها در راستای تحقق شعار “طراحی شهری فرآیندی از شهرسازی با مردم برای مردم” است.

فهیمی‌زاده ادامه داد: موضوعاتی نظیر نحوه تأمین منابع مالی، ارتباط با ساکنان و فعالان مناطق شهری، تملک و ارزیابی بازگشت سرمایه و شرایط مشارکت پذیری از جمله مهمترین و اساسی‌ترین مفاهیم نهفته در طرح‌های شهری به شمار می‌آید. وی گفت: در نگاه عامه، مطرح کردن لزوم ارزیابی و بازنگری در فرآیند تهیه طرح زمانی که هنوز زمان زیادی از مرحله تهیه نگذشته و یا حتی زمانی که هنوز طرح در دست تهیه است، شاید خوشایند نباشد و برخوردهایی را در پی داشته باشد حال آنکه این مسئله یکی از ویژگی‌های لازم و اساسی تخصص طراحی شهری به ویژه در طرح‌هایی است که زمان طولانی‌تری برای تهیه آنها صرف شده است.

بخوانید:  آغاز عملیات آسفالت جاده دستگردان

لازمه تحقق پذیری طراحی شهری

این کارشناس ارشد طراحی شهری اظهار کرد: با توجه به ماهیت کالبدی و اجتماعی محدوده‌هایی که طراحی ویژه برای بهبود شرایط آنها تهیه می‌شود و مکانیزم‌های تحول و تغییر که در آنها اتفاق می‌افتد در زمانی کوتاه ممکن است شرایط محیطی اجتماعی و رفتاری آنها تغییرات عمده‌ای پیدا کند که خود بخشی از فرآیند طراحی بوده و لازم است این تغییرات ثبت و بازنگری شود.

وی با بیان این که ارزیابی اولیه و بازنگری در طرح یکی از ارکان طرح‌های شهری است و باید به آنها توجه ویژه شود، تصریح کرد: طراحی شهری تخصصی نسبتاً جوان و نوپا است و نیاز به شناخت عمیق‌تر و تخصصی‌تر آن به ویژه از جانب متولیان متخصصان و طراحان شهری دارد؛ این رشته به واسطه نوع دیدگاه و نگرش مورد نیاز آن فرآیندی مستمر، مدام و جاری است که باید این خصوصیات به خوبی و عمیق درک و در عمل به آنها توجه شود.

فهیمی‌زاده افزود: دو عامل تهیه طرح و در ادامه آن تحقق طرح دو بازوی لازم و ضروری جهت تحقق پذیری طرح‌های شهری است که در حال حاضر آنچنان که باید در شهرها به آنها توجه نمی‌شود. وی گفت: ضمن تاکید بر ماهیت مستمر و جاری طرح‌های شهری، باید به ضرورت تعامل ارزیابی و بازنگری حتی در مقاطع زمانی کوتاه توجه داشت/

  • منبع خبر : ایمنا