نحوه گرفتن حکم تخلیه ملک
نحوه گرفتن حکم تخلیه ملک
بر اساس قانون حکم تخلیه ملک حقی قانونی برای مالک است.در ادامه به بررسی نحوه گرفتن دستور تخلیه ملک میپردازیم.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،نحوه گرفتن حکم تخلیه ملک؛ دستور تخلیه املاک زمانی صادر می‌شود که مالک قصد تمدید کردن مهلت اجاره نداشته باشد و از مستاجر بخواهد خانه را خالی کند.

زمانی که مستاجر در زمان قانونی اقدام به تخلیه ملک مورد نظر نکند قانونگذار مواردی را تعیین کرده که بر اساس آن مستاجر‌انی که قانون را نادیده گرفته‌اند باید ملک را تخلیه کنند.در ادامه بهنحوه گرفتن حکم تخلیه ملک میپردازیم.

در چه صورت ملک باید تخلیه شود؟

اگر مدت زمان اجاره به پایان رسیده باشد یا بصورت غیر قانونی انتقال به غیر انجام شود، مستاجر بیش از سه ماه از پرداخت اجاره خود خودداری کند یا به هر دلیل دیگری مانند استفاده غیر مشروع از ملک مالک می‌تواند دستور تخلیه را بگیرد.

بر اساس ماده ۴۸۵ قانون مدنی اگر در مدت اجاره، در عین مستاجره تعمیراتی لازم باشد که تاخیر در آن موجب ضرر موجر شود، مستاجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبور شود اگرچه در مدت اتمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده کند، هرگاه مستاجر مانع تعمیرات شود در این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت و هرگاه تعمیرات ضروری شود، دادگاه می‌تواند او را الزام و در صورتی که لازم باشد حکم به تخلیه موقت بدهد.

نحوه گرفتن حکم تخلیه ملک

نحوه گرفتن حکم تخلیه ملک

همچنین مطابق با ماده ۲۲ قانون روابط موجر و مستاجر هر گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات‌تعیین میکند و ‌در صورت ادامه ممانعت، دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد ‌در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.

بخوانید:  معرفی کتاب کلان روندها و شهر معاصر اسلامی

برای دریافت حکم تخلیه به کجا باید مراجعه کرد؟

نحوه گرفتن حکم تخلیه ملک: برای دریافت حکم تخلیه ساختمان مالک باید ابتدا به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند و از مرجع قضایی دستور تخلیه ملک را بگیرد پس از صدور این حکم ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی به وجود می‌آید و اگر پس از آن هم باز حکم به نفع مالک صادر شود مستاجر باید ظرف مدت ۱۰ روز ملک را تخلیه کند.

بر اساس قانون در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کند و با ابلاغ اخطار دفترخانه کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد، چناچه اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست کند.

  • منبع خبر : افکارنیوز