نحوه نصب سنگ نمای ساختمان چگونه است؟
نحوه نصب سنگ نمای ساختمان چگونه است؟
نحوه نصب سنگ نمای ساختمان چگونه است؟

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،نحوه نصب سنگ نمای ساختمان

آشنایی با نحوه نصب سنگ نمای ساختمان

روش های نصب سنگ‌ نمای ساختمان:

  • نصب سنگ پلاک بر سطح دیوار:

وسیله متداول برای نگهداری سنگ بر روی دیوار، فقط ملات ماسه سیمان است

این روش با وجود اینکه بسیار متداول است، اما مطلوب نیست.

نحوه کار به این صورت است که پس از چیدن و اتمام دیوار ساختمان، سنگ‌های پلاک را به فاصله ۲ تا ۳ سانتیمتر از دیوار به طور موقت نگهداری می‌کنند.

(به وسیله گچ)و سپس فاصله بین دیوار و سنگ را تا نیمه از ملات ماسه سیمان به صورت دوغاب پر می‌کنند.

ملات که کمی خود را گرفت، ردیف دوم سنگ را (با بند یا بدون بند) بر روی ردیف اول قرار می‌دهند و پس از نگهداری موقت، ملات ماسه سیمان پشت سنگ‌ها می‌ریزند به طوری که نیمه رج اول را پر نماید و این عمل را در هر رج تکرار می‌کنند تا سطح دیوار پوشیده شود.

ملات ماسه سیمان که بین دیوار و سنگ می‌ریزند، معمولاً با دیوار خوب درگیر می‌شود اما با سنگ درگیری خوبی نخواهد داشت زیرا اکثراً پشت سنگ‌ها هم مانند روی آنها صاف هستند.

بنابراین چسبندگی بین ملات و سنگ به اندازه کافی نخواهد بود.

با وارد شدن اندکی تنش به سنگ، ملات و سنگ از هم جدا می‌شوند.

چون سنگ‌ها با یکدیگر درگیر نیستند، خطر سقوط سنگ پیش می‌آید و معمولاً اگر یک قطعه سنگ از پلاک ملات جدا شود بقیه سنگ‌ها هم کم کم جدا شده و می‌افتند.

راه‌های مختلفی برای نحوه نصب سنگ نمای ساختمان وجود دارند که سه روش آن را توضیح می‌دهیم:

روش اول نحوه نصب سنگ نمای ساختمان:

استفاده از تکه سنگ‌هایی به شکل هرم ناقص و چسب.

در این روش، تکه سنگی را با چسب مخصوص به پشت سنگ پلاک (محل دوغاب‌ریزی) می‌چسبانند.

پس از خشک شدن و اتصال کامل دو سنگ به یکدیگر، سنگ پلاک را بر روی دیوار نصب می‌کنند و پشت آن دوغاب سیمان میریزند (قبل از دوغاب‌ریزی، هم سنگ و هم دیوار باید با آب خیس شوند).

بخوانید:  جایزه بین المللی A’ Design سال ۲۰۲۲

ملات سیمانی با دیوار درگیری کافی پیدا می‌کند، دور تا دور تکه سنگ متصل به سنگ پلاک را می‌پوشاند و اتصال خوبی به وجود می‌آورد به عنوان مثال مانند شکل زیر.

نحوه نصب سنگ نمای ساختمان


روش دوم نحوه نصب سنگ نمای ساختمان
:

استفاده از مفتول در پشت سنگ است.

به این طریق که در دو سر سنگ پلاک، شیاری به وجود می‌آورند و مفتول آهنی به قطر ۲ میلیمتر را از دو شیار عبور می‌دهند.

سپس دو سر آزاد را به هم گره می‌زنند.

به این ترتیب پس از نصب سنگ بر روی دیوار، دوغاب ماسه سیمان دور تا دور مفتول را می‌گیرد و در نتیجه اتصال خوبی به وجود می‌آید.

این روش زمانی مناسب است که امکان به وجود آوردن شیار در قطر سنگ باشد به عنوان مثال مانند شکل زیر.

نحوه نصب سنگ نمای ساختمان


روش سوم نحوه نصب سنگ نمای ساختمان
:

روش دیگر استفاده از نوعی قلاب به نام «اسکوپ» است.

استفاده از اسکوپ فقط برای سنگ‌های با قطر زیاد (۳ سانتیمتر به بالا) امکان‌پذیر است.

چون در موقع سوراخ‌کاری، لبه سنگ می‌شکند.

در این نوع روش کار به این صورت است که دو سوراخ در ضخامت سنگ به وجود می‌آورند و یک سر اسکوپ بر روی دیوار و سر دیگر آن را روی سنگ قرار می‌دهند، به طوری که سوراخ اسکوپ در امتداد سوراخ سنگ باشد.

به وسیله یک اشپیل، اسکوپ به سنگ ثابت می‌شود.

هر سنگ را به وسیله دو اسکوپ به دیوار متصل می‌کنند.

فاصله سنگ از دیوار ۲ سانتیمتر و ملات مصرفی، ماسه سیمان است.

در این روش، آجرکاری و نصب سنگ هم‌زمان انجام می‌شود.

شکل زیر اسکوپ و اتصال سنگ به دیوار را نشان می‌دهد.

نحوه نصب سنگ نمای ساختمان
  • منبع خبر : استوارسازان