فراخوان مناقصه بازسازی نمای ساختمان نظام مهندسی ساختمان تهران
فراخوان مناقصه بازسازی نمای ساختمان نظام مهندسی ساختمان تهران
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، استعلام ارزیابی کیفی و شناسایی (توان اجرایی) متقاضیان شرکت در مناقصه بازسازی نمای ساختمان نظام مهندسی ساختمان تهران فراخوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،مناقصه بازسازی نمای ساختمان؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد براساس ضوابط آیین نامه انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران، قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نظام نامه مالی و معاملاتی خود، توان اجرایی متقاضیان شرکت در مناقصه اجرای نمای ساختمان مرکزی خویش را ارزیابی نماید.

مناقصه بازسازی نمای ساختمان نظام مهندسی ساختمان تهران

متقاضیان جهت اطلاع و دستیابی به اسناد ارزیابی مذکور می توانند به قسمت فراخوان‌ها و اطلاعیه‌های وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی www.tceo.ir مراجعه و مدارک خود را با رعایت شرایط و به صورت دربسته و مهر و موم شده ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز کاری (به جز روزهای پنجشنبه و جمعه) به نشانی تهران ، شهرک غرب ، خیابان ایران زمین ، خیابان مهستان، پلاک ۱۰، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، طبقه اول ، واحد حفاظت فیزیکی تحویل و رسید دریافت نمایند.


لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

بخوانید:  فراخوان مسابقه طراحی معماری «سردر کارخانه پارس فولاد سبزوار»