مسابقه طراحی مرکز فرهنگی برای همه: احیای ریشه های جاده ابریشم
مسابقه طراحی مرکز فرهنگی برای همه: احیای ریشه های جاده ابریشم
سوئیچ از همه دانشجویان معماری و متخصصان جوان دعوت کرده است تا ایده های جذاب را برای مسابقه طراحی مرکز فرهنگی برای همه: در روح شهرهای جاده ابریشم – باکو ، ارائه دهند.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،مسابقه طراحی مرکز فرهنگی برای همه

موضوع مسابقه طراحی مرکز فرهنگی برای همه

جاده ابریشم به عنوان یکی از مهمترین کانال های مبادله تجاری «پلی فرهنگی» بین آسیا و اروپا بود. این سامانه برای بیش از ۲۰۰۰ سال وجود داشت و همچنین جاده ابریشم نوعی اقتصاد جهانی را نشان داده است به نحوی که با انتقال دانش و ایده، تأثیر زیادی بر فرهنگ گذاشته است. شبکه ابریشم که شبکه ای از راه های بازرگانی زمینی بلکه دریایی است، از چین به کره و ژاپن در شرق، ترکیه و ایتالیا در غرب کشیده شده و چین را از طریق آسیای میانه به هند در جنوب متصل کرده است.

فعالیت های تجاری در طول جاده ابریشم طی قرن های متمادیل نه تنها انتقال کالاها بلکه ایده ها و فرهنگ را نیز تسهیل کرده و سبب ارتقا اقتصاد فرهنگی اجتماعی شده است.امروز، هویت، فرهنگ، ریشه ها و سنت ها را منتشر کرده ایم ، «گذشته» را فراموش و بر ایده «آینده» تأکید داریم و متوجه آسیب های وارده به «حال» نیستیم. همزمان با پذیرش جهانی شدن ، هویت فرهنگی اماکن در حال مرگ است.

سوئیچ از همه دانشجویان معماری و متخصصان جوان دعوت کرده است تا ایده های جذاب را برای مسابقه طراحی مرکز فرهنگی برای همه: در روح شهرهای جاده ابریشم – باکو ، ارائه دهند.
سوئیچ از همه دانشجویان معماری و متخصصان جوان دعوت کرده است تا ایده های جذاب را برای مسابقه طراحی مرکز فرهنگی برای همه: در روح شهرهای جاده ابریشم – باکو ، ارائه دهند.

این فرهنگ متغیر معماری بر باورها و نگرش نمادین ما تأثیر عمیقی گذاشته است.ساختمان ها ذاتاً زندگی روزمره  فرهنگ را مستند کرده است – ماهیت محیط ساخته شده تجلی فرهنگ است، و مخازن الگوهای فعالیت و حرکت جامعه یا مردم هستند. معماری در دایره ای که ناشی از هنر ، غذا ، رقص ، موسیقی و غیره است و ارزش ها را در برگرفته است، همچنین فرهنگ را منعکس و تحت تأثیر قرار داده است. نقش فرهنگ در ارتقای هویت معماری ضروری به نظر می رسد و بنابراین ، معماری به بیان مستقیم فرهنگ تبدیل شده است.

بخوانید:  شمیم بهار در نمایشگاه گل و گیاه مشهد

در تقاطع مفاهیم فرهنگ و جهانگردی ، مراکز فرهنگی به طور فزاینده ای به عنوان ارتباط بین تبادل ارزش ها ، عادت ها و زندگی اجتماعی برجسته شده اند. آن ها ابدی ترین ابزار برای بیان خودمان هستند – انتقال ایده ها و ارزش ها. مراکز فرهنگی همچنین نقش مهمی در حفظ اخلاق و اعتقادات برای جامعه دارند. تلفیق ویژگی های معماری ، فرم ها و مصالح به غرق شدن گذشته به عنوان بخشی فعال از آینده کمک کرده است.

چشم انداز جامعه در سال های آینده به همان اندازه برای حفظ ارزش های قدیمی مهم است.

مسابقات سوئیچ از همه دانشجویان معماری و متخصصان جوان دعوت کرده است تا ایده های جذاب را برای طراحی مرکز فرهنگی در روح شهرهای جاده ابریشم – باکو ، ارائه دهند.

زمانبندی مسابقه طراحی مرکز فرهنگی برای همه

مهلت اولیه ثبت نام ۱st May 2021 – ۳۰th June 2021

مهلت نهایی ثبت نام ۱st July 2021 – ۳۰th July 2021

زمان ارسال نهایی پروژه ۳۱st July 2021

وبسایت مسابقه

  • منبع خبر : سویچ