شاخص‌ های نمای مطلوب و لزوم تغییر نگرش مردم به نمای ساختمان
شاخص‌ های نمای مطلوب و لزوم تغییر نگرش مردم به نمای ساختمان
تغییر ذائقه اجتماعی و فرهنگی مردم، رسالت طراحان را نیز تحت تأثیر قرار داده که در این زمینه، توسعه آموزش و آگاهی بخشی به مردم می‌تواند سهم مؤثری در بهبود سلیقه و نگرش مردم نسبت به انتخاب نما وبهبود شاخص‌ های نمای مطلوب داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،شاخص‌ های نمای مطلوب؛ مسعود میلانی در خصوص شاخص‌ های نمای مطلوب، بیان کرد: تناسبات، تمیزی، با معنا بودن، نظم و تعادل و وابستگی به مکان و همچنین استحکام و ایمنی از مهم ترین شاخص‌های یک نمای مطلوب در مهندسی نما هستند.

مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی شهرداری قم در ادامه با اشاره به چالش‌های حوزه طراحی نمای ساختمان که منجر به سیما و منظر شهر می‌شود، تصریح کرد: نماها در حقیقت می‌توانند بیانگر هویت و درک ذهنی طراح باشند که به همین خاطر در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز موثرند.

میلانی با بیان اینکه دسترسی به متخصصان متعهد در حوزه طراحی دشوار است، اظهار کرد: در خصوص طراحی نما، نابسامانی هویتی، اغتشاش بصری و عدم ایمنی و سازگاری از مسائلی هستند که سبب مخدوشی سیما و منظر شهر می‌شوند.

وی با اشاره به رسالت طراحان در خلق نمای مطلوب، تصریح کرد: تغییر ذائقه اجتماعی و فرهنگی مردم، رسالت طراحان را نیز تحت تاثیر قرار داده است که در این راستا توسعه آموزش و آگاهی بخشی به مردم می‌تواند سهم به سزایی در بهبود سلیقه مردم نسبت به انتخاب نما داشته باشد.

تاثیر شاخص‌ های نمای مطلوب

مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی شهرداری قم در خصوص تأثیرات شاخص های نمای مطلوب در سبک زندگی شهروندی، بیان کرد: نمای ساختمان را می‌توان به لباس تشبیه کرد که به نوعی نشانگر شخصیت هر فرد است، همین موضوع می‌تواند تأثیرات پوشش یک ساختمان و شهر را بر فرد یا جمع بیان کند.

بخوانید:  فاصله قیمت ساخت مسکن با نرخ فروش مسکن، ۲۰۰۰ درصد است!

میلانی در ادامه افزود: طراحان یا سازنده‌های نما در ایجاد اختلال یا نظم و آرامش یک مجموعه در سیمای شهری مؤثر هستند.

وی در خصوص اقدامات شهروندان در راستای بهبود نمای ساختمان ها و همکاری شهرداری در این زمینه، به نقش مهم رسانه‌ها در آگاهی بخشی به شهروندان اشاره کرد و خاطر نشان کرد: نمای ساختمان‌ها صرفاً جنبه زیبایی ندارد و درباره بهبود نماها باید شهروندان را آگاه کرد و در سایه همدلی سایر دستگاه ها به رشد و بلوغ فکری در این زمینه رسید.

  • منبع خبر : شهر بیست