ای ام پی – جایزه معماری ۲۰۲۱
ای ام پی – جایزه معماری ۲۰۲۱
ششمین دوره سالانه «ای ام پی» جایزه معماری ۲۰۲۱ جهانی است که برتری طراحی را به رسمیت می شناسد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،جایزه معماری ۲۰۲۱ ،

«ای ام پی» برای پیشبرد ارزیابی و قرار گرفتن در معرض طراحی با کیفیت معماری در سراسر جهان ایجاد شده است. این جایزه از طراحی های خلاقانه و ابتکاری در معماری ، طراحی داخلی ، معماری منظر ، طراحی محصول معماری و عکاسی معماری تجلیل کرده است . برای ارسال پروژه از سراسر جهان دعوت به عمل آورده شده است است.

زمانبندی مسابقه ای ام پی – جایزه معماری ۲۰۲۱

مهلت نهایی ارسال  June 30, 2021

وب سایت مسابقه

مشاهده آثار برندگان ۲۰۲۰ معماری ای ام پی

بخوانید:  نکات کاربردی درباره اتصالات پنوماتیک