اهمیت طراحی شریان‌های اصلی شهر
اهمیت طراحی شریان‌های اصلی شهر
ساختار اصلی و نحوه جانمایی معابر و طراحی شریان‌های اصلی شهر در طرح جامع مشخص می‌شود، اما می‌توان پس از تدوین طرح نیز اصلاحاتی را در قالب طرح جامع و نظام ترافیک حمل و نقل شهری حتی طرح‌های بازآفرینی شهر پیشنهاد داد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،طراحی شریان‌های اصلی شهر ؛ حسن سجادزاده اظهار کرد: اصلاح و طراحی معابر و مسیرهای دسترسی در طرح‌های جامع مدنظر قرار می‌گیرد، اما طرح تفصیلی به صورت جزئی، ابعاد و اندازه معابر را مشخص می‌کند.

وی افزود: در طرح‌های موضوعی مثل طرح جامع حمل و نقل شهری نیز، مشاور روی مسیرهای ترافیکی و مسیرهای دسترسی اعمال نظر می‌کند و در کمیسیون ماده ۵ به عنوان یک اصلاحیه پیشنهاد می‌شود.

اهمیت طراحی شریان‌های اصلی شهر

این دکترای طراحی شهری تاکید کرد: ممکن است مشاور طرح در مطالعاتی که روی معابر یا ورودی‌های شهر انجام می‌دهد، مقاطع بهتری پیشنهاد دهد که در کمیسیون‌های مربوطه به خصوص ماده ۵ ملاک و معیار قرار می‌گیرد.

وی با بیان این که طرح‌های جامع معمولاً با نقص‌های جدی رو به رو است، خاطرنشان کرد: مشاور طرح جامع در مدت زمان محدود اقدام به تهیه طرح می‌کند و در برخی موارد نیز مشاور طرح غیربومی است، این مسئله در زمان اجرا خودش را بیشتر نشان می‌دهد.

سجادزاده ادامه داد: باید توجه داشت که رفع مسائل ترافیکی با توجه صرف به تعداد خودروها و پیشنهاد ایجاد شریان‌هایی برای آن رفع نمی‌شود زیرا سیاست ساخت خودرو و مصرف بنزین در کشور صحیح نیست و چنانچه حتی هزاران کیلومتر شریان برای شهرها پیشنهاد دهیم، باز هم با مشکل مواجه می‌شویم.

بخوانید:  مراقب آگهی‌های قلابی مسکن باشید!

این دکترای طراحی شهری اضافه کرد: قرار نیست که صرفاً تعداد خودروها در شهر سنجیده شده و بر اساس آن ابعاد و اندازه مسیرها تعیین شود بلکه نیاز است سایر مولفه‌ها مثل حمل و نقل عمومی، حمل و نقل سبز، پیاده مداری در شریان‌های داخلی شهر و مسیرهای دوچرخه و مسیرهای انسانی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

  • منبع خبر : ایمنا