نمای بی‌هویت به روان مردم خدشه می‌زند
نمای بی‌هویت به روان مردم خدشه می‌زند
یک جامعه‌شناس، تهران را شهری شلوغ با نماهای متعدد، متنوع و نمای بی‌هویت معرفی کرد که باعث خدشه به روح و روان مردم و برانگیختگی روانی آنها می‌شود

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،نمای بی‌هویت، علیرضا شریفی یزدی با بیان اینکه با نما‌های بصری در هر محیط می‌توان باعث آرامش یا آشفتگی روانی مردم شد، گفت: بی‌شک نمای شهری بر هویت افراد اثرگذار است و شخصت افراد ساکن در یک محله از هویت آن محل تاثیر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه زندگی در شهری که نمای آن برگرفته از محیط جغرافیایی است، به‌طور نسبی یکپارچگی هویتی برای فرد ایجاد می‌کند، تصریح کرد: زندگی در شهرهایی که نمای ساختمان‌ها از فضای طبیعی جغرافیایی آن منطقه دور افتاده و تقلیدی از معماری سرزمین‌های دیگر است و همخوان با محیط نیست روی هویت افراد اثر نامطلوب می‌گذارد.

نمای بی‌هویت: نمای ساختمان‌ها برگرفته از فرهنگ، خاستگاه، تاریخ و جغرافیای هر کشوری است

شریفی یزدی با اظهار اینکه نماهای کشورهای دیگر مانند نمای رومی، منطبق با موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی و سلیقه هنر مردم آن کشور‌ها چیده شده است، افزود: اما به‌زور این نوع نماها را به جامعه‌ای تحمیل کرده‌اند که فرهنگ، نگاه، خاستگاه، تاریخ و جغرافیای متفاوتی دارد؛ این رویکرد موج شده است که امر بی‌هویتی و دوری از فرهنگ و هنر سرزمین مادری را برای مردم تحمیل کند.

به‌گفته این جامعه‌شناس، هویت تاریخی و فرهنگی هر جامعه‌ای ابعاد مختلفی را شامل می‌شود؛ امروز اگر بخواهیم تاریخ و فرهنگ ایران را عمیق‌تر بشناسیم سراغ جنبه‌های مختلف تاریخ می‌رویم؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها بنا‌ها، نما‌ها و شیوه چیدمان عنصر‌های هنری و ابزار‌های ساختمان‌سازی به‌جا مانده است.

وی با تاکید بر اینکه هویت امروز ما هم در آینده به نحوه مطالعه و بررسی روی مسئله معماری شهری و نماسازی شکل می‌گیرد، گفت: وقتی‌ ما نماسازی مخدوش و نماسازی التقاطی و نماسازی بریده از مبانی فکری، فرهنگی و فلسفی جامعه خودمان داریم، آیندگان به‌راحتی پی خواهند برد جامعه ما در این دوره به لحاظ فکری و فرهنگی دچار نوعی التقاط، تقلید و دچار از درون تهی شدگی بوده است.لازمه حل این مشکل بهره گیری از شرکت ها و مشاوره تخصصی نما است.

بخوانید:  استراحتگاه ناگاشیما ژاپن: جزیره طولانی

لزوم بهره‌گیری از المان‌های فرهنگی معماری ایرانی برای هویت بخشی به ساختمان‌ها

شریفی یزدی تاکید کرد: مراکز تصمیم‌گیرنده و مجوزدهنده مانند شهرداری‌ها باید بیاموزند به هر نمایی اجازه اجرا ندهند تا از این به بعد از نما‌های بی‌هویت در شهر‌های مختلف ایران فاصله بگیریم.

وی با اشاره به ‌توجه ناکافی مسئولان به مقوله هنرو نمای بی‌هویت، اضافه کرد: باید درس هنر را در مدارس جدی بگیریم و در مرحله بعد به مردم آموزش دهیم که به چه نحو باید از المان‌های فرهنگی معماری خودمان در سطح شهر و روستا بهره بگیریم و تفاوت بین فرهنگ فاخر را با فرهنگ بی‌هویت تشخیص دهند.

شریفی یزدی با تاکید بر اینکه تربیت تفکر و نگاه هنری فرزندان باید موردتوجه جدی قرار بگیرد، تصریح کرد: رسانه‌ها نیز نقش مهم و مؤثری در شکل‌گیری یک اندیشه و تفکر درست، مناسب و قابل دفاع دارند که اجازه ندهند این سبک معماری و نماسازی در محیط‌زیست آن‌ها مانند قارچ رشد کند.

  • منبع خبر : شهر بیست