تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰
تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی پیرامون تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ به مدیران کل راه و شهرسازی استانها ابلاغیه صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ « باسلام، احتراما نظر به بررسی های به عمل آمده نسبت به پیشنهادهای واصله از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارتباط با نحوه تعیین هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنا ساختمان (موضوع بند ١٧-٢ از ماده ١٧ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری) و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت در این زمینه (نامه شماره ٢٣١٣/١١٠/٠١ مورخ ١۴٠٠/٠١/١۴ مذیرکل محترم حوزه وزارتى)، مراتب زیر صرفا جهت اعمال در تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال ١۴٠٠ به شرح زیر اعلام می گردد:

“ هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیر بنای ساختمان برای سال ١۴٠٠، براساس جدول شماره ١٠ و اعمال میانگین شاخص های تعدیل سه ماهه دوم سال قبل، اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه و اعمال ضریب افزایشی حداکثر تا ١٠ درصد برای لحاظ شرایط شش ماهه دوم سال، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان محاسبه و اعلام خواهد شد.”

تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰

لذا ضمن ابلاغ موضوع و با توجه به جدول اعلامی از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان (موضوع نامه شماره ٣٨٧١۶/س‌ن مورخ ١٣٩٩/١٢/٢٧ (پیوست)، شایسته است با قید فوریت مقرر فرمایید با توجه به شرایط استان و در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد محلی و منطقه ای، اقرامات بعدی در جهت تعیین حق الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی ساختمان آن استان در سال ١۴٠٠، مطابق مفاد ماده ١٧ مبحث یاد شده تعیین و نسبت به طی سایر تشریفات قانونی مرتبط با موضوع اقدام لازم صورت پذیرد.

بخوانید:  ای ام پی – جایزه معماری ۲۰۲۱

در این راستا شایان ذکر است هیات ۴ نفره استان (در استان تهران ۵ نفره) نسبت به تعدیل تعرفه های خدمات مهندسی رشته های نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک نیز با لحاظ شرایط استان و مقتضیات مرتبط با موضوع، مطابق ضوایط جاری اقدام نمایند.»

رونوشت ابلاغیه تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰به مهندس خرم، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت استحضار و اقدام لازم وفق بند ذ ماده ١١۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارسال شده است

  • منبع خبر : ساخت و ساز هشتم