بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان الزمان الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تغییر اساسی و تقویت بنا و بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان حاکم است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ؛ مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کشور، مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

وزارت مسکن بر مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی در بیست مبحث نموده است که مبحث ۹۱ آن مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان است.

مبحث ۹۱ مقررات ملی ساختمان در سال ۹۳۳۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان های کشور الزامی شد. این مبحث چندین بار بازنگری گردیده که آخرین آن در سال ۹۳۳۹ بوده و بعد از بازنگری به کلیه ارگانهای کشوری ابالغ گردیده است که در حال حاضر رعایت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای آن مدنظر است.

بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان در مبحث مقررات ملی

عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان، عایقکاری حرارتی سقف و دیوارهایی که با محیط بیرون در تماس هستند و یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی شوند و سقف پیلوت الزامی است، با عایق های حرارتی معدنی مانند پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره آهن یا عایقهای حرارتی پلیمری مانند پلی استایرن انبساطی (یونولیت) و …

بخوانید:  برگزاری مسابقه ملی معماری و شهرسازی "از باغشهر تا باغ‌شهر"

با ضخامت حداقل پنج سانتیمتر نصب پنجره های دوجداره با قاب های آلومینیومی ترمال بریک، چوبی و یا PVC استاندارد عایق های حرارتی کانال های هوا، لوله های تاسیسات و سیستم تولید آب گرم با عایق های حرارتی معدنی یا عایق های اسفنجی سلول بسته نظیر Aeroflex ، flex-K و …

نصب سیستمهای کنترل کننده موضعی دما نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها یا ترموستاتهای دیواری برای فنکویل، نصب سیستمهای کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیری دمای هوای محیط، کنترل انرژی در زمان مصرف اصلی اساسی جهت بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان.

مزایای اجرای مبحث ۱۹مقررات ملی در ساختمان:

۱ .کمک به اقتصاد خانواده
۲ .افزایش رفاه نسبی در نتیجه مصرف صحیح انرژی
۳ .کمک به اقتصاد ملی
۴ .کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگیهای ناشی از آن
۵ .اسکان برقراری دمای ثابت در اتاق
۶ .امکان تنظیم دمای دلخواه در اتاق به منظور تامین شرایط آسان
۷ .کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا ۴۱ درصد
۸ .کاهش استهالک سیستم گرمایش و سرمایش
۹ .توزیع متعادل حرارت و امکان برقراری دماهای متفاوت در هر اتاق
۱۰ .حداقل ۵۱ درصد کاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه

  • منبع خبر : تاسیسات نیوز