محدوده بافت فرسوده شهر تهران افزایش یافت
محدوده بافت فرسوده شهر تهران افزایش یافت
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌ای به شهردار، استاندار و رییس شورای شهر تهران مصوبه این شورا در خصوص افزایش محدوده بافت فرسوده شهر تهران را به آنان اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،محدوده بافت فرسوده شهر تهران: فرزانه صادق مالواجرد، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌‌ای به محسنی‌ بندپی، استاندار تهران، حناچی، شهردار و هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، مصوبه اخیر این شورا در خصوص افزایش محدوده بافت فرسوده شهر تهران را به آنان اعلام کرد.

در بخشی از نامه افزایش محدوده بافت فرسوده شهر تهران آمده است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ مصوبه مورخ ۹۹/۹/۲۴ کمیسیون ماده پنج شهر تهران – موضوع الحاق ۱۵۱۹ هکتار (۱۱۶۸ هکتار بدون احتساب معابر)، به محدوده ۳۳۸۶ هکتاری بافت فرسوده شهر تهران و افزایش حدود ۴۵ درصدی محدوده مذکور را مورد بررسی قرار داد و ضمن توجه به گزارش دبیرخانه شورای‌عالی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- محدوده‌های واجد سه شرط ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری، مطابق نقشه‌های مورد تایید کمیسیون ماده پنج مورد تایید قرار گرفت.
تبصره: در محدوده بازار تهران و راسته‌‌های عمده تجاری، صرفا واحدهای مسکونی که اقدام به اخذ پروانه تخریب و نوسازی می‌کنند، از مشوق‌ها و تسهیلات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برخوردار خواهند بود.

۲- تصمیم‌‌گیری در خصوص محدوده‌هایی که فقط دوشاخص ناپایداری و ریزدانگی را دارا هستند، به تصویب شاخص‌های جدید شناسایی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری(موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و بررسی در کمیته فنی موکول می‌‌شود.

بخوانید:  معرفی کتاب از باهاوس تا خانه های ما

۳- با تصویب کمیسیون ماده ۵ تهران، بلوک‌‌های شهری واقع در محدوه‌‌های مصوب قبلی که تا پایان سال ۱۴۰۰ با اقدامات نوسازی اعم از احداث معابر طرح تفصیلی، نوسازی بناها و تجمیع قطعات ریزدانه واجد شاخص‌های سه‌گانه بافت فرسوده نخواهند بود، از محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد تهران حذف شوند.

محدوده بافت فرسوده شهر تهران