لزوم بکارگیری فناوری میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای در ساخت‌و‌ساز شهری
لزوم بکارگیری فناوری میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای در ساخت‌و‌ساز شهری
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بهره‌مندی از تکنولوژی میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای را به منظور تاب‌آوری برای ساختمان‌ها برابر مخاطرات زلزله ضروری دانست و بر حمایت از این طراحی و تولید این تکنولوژی در ایران تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای :مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و عضو شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان ، با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای از ۲۵ تا ۲۷ اسفند به شکل وبیناری با حضور متخصصان کشور ژاپن و همچنین متخصصان ایرانی، در خصوص اهمیت این تکنولوژی در ساخت‌و‌ساز شهری، با اشاره به اینکه به طور متوسط ایران هر ۱۰ سال یکبار شاهد زلزله مخرب است، گفت: تجربه نشان داده روش‌های ساخت‌و‌ساز کنونی و آیین‌نامه‌های فعلی برای دستیابی به ساخت وسازی ایمن کافی نیست. به طور نمونه در زلزله کرمانشاه شاهد بودیم نه تنها اجزای سازه‌ای بلکه اجزای غیرساز‌ه‌ای نیز لازم است تا در برابر زلزله عملکرد مناسبی از خود نشان بدهند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان یادآور شد: اهداف آیین‌نامه‌های لرزه‌ای فعلی دستیابی به ایمنی جانی در زلزله‌ای با دوره بازگشت ۴۷۵ سال است و با این رویکرد، آیین‌نامه‌های فعلی آسیب به اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای را محتمل دانسته‌اند.

مانی‌فر تصریح کرد: در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها نیازمند اصلاحاتی هستیم که علاوه بر حفظ جان انسان‌ها، اموال و کسب و کار نیز پس از وقوع زلزله دچار آسیب نشود.

دستورالعمل استفاده از میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای در ساختمان های کشور

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، یکی از روش‌های ایمن شدن در برابر مخاطراتی همچون زلزله را برای ساختمان‌ها، استفاده از تکنولوژی میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای برشمرد و توضیح داد: در خصوص استفاده از تکنولوژی میراگرها و جداگرها، ژاپن تجربیات خوبی داشته که در وبیناری که از ۲۵ تا ۲۷ برگزار می‌شود به شکل ویژه به روش‌های بهره‌مندی از این تکنولوژی و تبادل تجربیات آن کشور در خصوص تاب‌آوری شهرها و ساختمان‌ها در برابر زلزله می‌پردازیم.

بخوانید:  شرایط جدید دریافت وام مسکن چه خواهد بود؟

وی توضیح داد: استفاده از تکنولوژی طراحی و تولید میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای در ایران نیز آغاز شده است. در عین حال، با توجه به سیاست‌های کشور مبنی بر تکیه بر توان داخل و حمایت از تولید ملی و نیاز صنعت ساخت و ساز به این تکنولوژی به منظور یکی از روش‌ها برای ارتقای تاب آوری ساختمان‌ها، حمایت از آن ضروری به نظر می‌رسد.

وی در عین حال از تدوین دستورالعمل طراحی سازه‌های مجهز به میراگرها و جداگرها و نیز کنترل کیفیت محصولات به منظور ایجاد وحدت رویه  در اجرای آن برای ساختمان‌های مهم خبر داد.