راهکار کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه
راهکار کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، راهکار کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه را تشدید نظارت بر معاملات زمین‌های قولنامه‌ای و مشاع عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، راهکار کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه: علی اصغر زحمتکش رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد در خصوص عوامل تخلفات ساختمانی و نقش ناظران نظام مهندسی در پیشگیری از تخلفات گفت: علاوه بر تعرفه های پایین کمیسیون ماده ۱۰۰، عوامل زیادی باعث تخلف در حوزه ساختمان می شوند که از جمله آنها، خرید زمین به شکل مشاع یا قولنامه ای است و با تدبیر مشترک معاون عمرانی استانداری یزد، شهرداری و مدیرکل راه و شهرسازی برای بسیاری از این زمین های مشاع و قولنامه ای پروانه صادر می شود.

راهکار کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه

وی، تفکیک زمین کمتر از حد نصاب را یکی دیگر از دلایل عدم اعطای مجوز و در نتیجه ساخت و ساز بدون پروانه دانست که جهت پیشگیری از تخلفات، مقدار حد نصاب تعیین شده در تقسیم زمین ها برای صدور پروانه، کاهش یافته است.

رییس نظام مهندسی ساختمان یزد با اشاره به کاهش مدت زمان صدور پروانه برای مالکان، گفت: در حال رایزنی هستیم تا مشابه بعضی از استان ها پروانه ساخت بر اساس طرح معماری صادر و سایر نقشه ها مانند تاسیسات مکانیکی و برقی و سازه در زمان اجرا در اختیار مالک و ناظر قرار گیرد تا زمان اخذ پروانه به حداقل کاهش یابد. وی تصریح کرد: تعرفه‌ های کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز باید نسبت به تعرفه های خدمات مهندسی بازدارنده باشد که این موضوع هم می تواند به کاهش تخلفات کمک کند.

بخوانید:  تعیین تکلیف ساختمان های ناایمن مشهد

وی پیرامون راهکار کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه افزود: به تازگی شهرداری در اکثر نواحی با برون سپاری پلیس ساختمان، خلاف سازی ها را رصد می کند و با این اقدام ساختمان سازی اصولی و قانونی صورت می گیرد. زحمتکش توضیح داد: در برخی موارد مشاهده شده اعضای نظام مهندسی ساختمان در ساختمان های بدون پروانه به ارائه خدمات مهندسی اقدام می کنند که این امر خلاف قانون است و برخورد با این اعضای سازمان نظام مهندسی در دستور کار است.

عدم همکاری اعضای سازمان با سازندگان بدون پروانه موجب کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه خواهد شد. به گفته وی، خوشبختانه حجم کار ورودی در سال جدید، و سایر شاخص های سازمان حاکی از موفقیت برنامه های سازمان در دوره هیئت مدیره هشتم بوده است.