راهنمای طراحی سازه های ساختمانی
راهنمای طراحی سازه های ساختمانی
آیین‌نامه‌های طراحی سازه ضوابط و حداقل‌های لازم را جهت طرح و کنترل اجزاء سازه ارائه کرده‌اند. راهنمای طراحی سازه های ساختمانی جهت استفاده از این آیین‌نامه‌های طراحی تهیه شده است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،راهنمای طراحی سازه های ساختمانی: هدف از تهیه این مجموعه ارائه ضوابط و حداقل‌های تکمیلی در مواردی که آیین‌نامه مسکوت بوده یا روشهای متفاوتی را ارائه کرده است می‌باشد. همچنین در برخی موارد جزئیات پیشنهادی ارائه شده‌اند که استفاده از آنها منوط به انجام محاسبات و با مسئولیت مهندس محاسب خواهد بود.

این مجموعه در راستای قرارداد و تفاهم همکاری با دانشگاه قم توسط شورای هماهنگی گروه کنترل نقشه‌های سازه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تهیه شده و جزئیات پیشنهادی و حداقل‌های تعیین‌شده با توجه به شرایط ساخت و ساز در سطح استان قم تدوین شده است.

از این رو، ضمن قدردانی از کمیته تدوین راهنما آقایان دکتر احسان دهقانی، دکتر مهدی علیرضایی، دکتر روح‌الله بختیاری دوست و مهندس علی محمدی، از اعضای محترم کمیسیون تخصصی عمران و اعضای محترم گروه کنترل محاسبات سازه که زحمت بررسی و ارائه پیشنهادهای تکمیلی را بر عهده داشته‌اند نیز قدردانی می گردد. دفترچه حاضر ویرایش نخست بوده و پس از دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها و رفع ابهامات موجود، تکمیل و اطلاع رسانی خواهد شد.

دانلود راهنمای طراحی سازه های ساختمانی

دریافت فایل راهنمای طراحی سازه های ساختمانی

بخوانید:  قیمت اوراق مسکن ۱۴۰۰ چند تمام می‌شود؟