خوزستان در رتبه دوم ارزیابی عملکرد حوزه زمین و مسکن
خوزستان در رتبه دوم ارزیابی عملکرد حوزه زمین و مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در ارزیابی عملکرد حوزه زمین و مسکن نه ماهه سال ۱۳۹۹ ‌از سوی سازمان ملی زمین و مسکن ، این استان رتبه دوم کشور رابه دست آورد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، ارزیابی عملکرد حوزه زمین و مسکن: رضا رضایی با اعلام این مطلب اظهار داشت: بر اساس نتایج اعلامی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در رزیابی عملکرد حوزه زمین و مسکن کمی و کیفی ۹ ماهه سالجاری در مقایسه با برنامه اجرایی ابلاغی از سوی آن سازمان و پس از اعمال ضرایب وزنی هر شاخص و همچنین با در نظر گرفتن وضعیت عملکردی سایر ادارات کل راه و شهرسازی موفق به کسب رتبه دوم شد.

وی روند اجرایی فعالیت‌های معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تشخیص و شناسایی زمین‌های دولتی، تامین، نگهداشت، حقوقی و واگذاری زمین از جمله فعالیت‌های اولویت‌دار این معاونت است. که این فعالیت‌ها نسبت به برنامه اجرایی ۷۱.۵۱ درصد تحقق یافته و رتبه ۲در سطح ملی را از آن خود کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان اظهار داشت: اقدامات ویژه کارکنان این اداره کل موجب شد واحد املاک و حقوقی از حالت سنتی خارج شده و بیش از گذشته به شهروندان خدمت رسانی کنیم.

وی با بیان اینکه حوزه املاک و حقوقی در شاخص‌های اختصاصی سال ۱۳۹۹ بر اساس برنامه و اهداف از پیش تعیین شده حرکت کرده است، گفت: این واحد از ابتدای سال با برنامه‌ریزی و تلاش بی وقفه توانسته است مطابق اهداف تعیین شده درشاخص‌های اختصاصی عمل کند.

خوزستان در رتبه دوم ارزیابی عملکرد حوزه زمین و مسکن

رتبه خوزستان در ارزیابی عملکرد حوزه زمین و مسکن

رضایی با اشاره به اینکه پردازش انجام شده و رتبه‌بندی‌ ارزیابی عملکرد حوزه زمین و مسکن در سطح ملی و ادارات همگن انجام شده است تشریح کرد: با توجه به تفاوت حجم برنامه ابلاغی از سازمان ملی زمین و مسکن، ویژگی متفاوت بازار مسکن در استان‌های مختلف، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل هر اداره کل، استان خوزستان با ۱۰ استان دیگر در یک گروه همگن قرار گرفتند. که این اداره کل توانسته است رتبه اول را از میان ادارات همگن کسب کند.

بخوانید:  احمد خرم از ریاست نظام مهندسی کشور برکنار شد

وی افزود: فعالیت‌های فرآوری، ساخت و تولید مسکن و سایر متحدثات، ۶۳.۲۲ درصد تحقق نسبت به برنامه اجرایی داشته است و رتبه ۳ کشوری را بدست آورده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان با اشاره به این که کسب این رتبه دوم کشور در ارزیابی عملکرد حوزه زمین و مسکن به یمن تلاش‌های صورت پذیرفته در مجموعه این اداره کل حاصل شده افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان همواره از نظر شاخص‌های ارزیابی سرآمد است و امیدواریم با تلاش بیشتر و دقت در انجام امور، بار دیگر شاهد این موفقیت در دوره‌های آتی باشیم.