بام فروشی در جهت توسعه بنا مجاز است
بام فروشی در جهت توسعه بنا مجاز است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با اشاره به پدیده بام فروشی و اینکه گرانی مسکن در بافت‌های مستعد، مرکزی و مناطق برخوردار مشهد منجر به عدم استطاعت مالی شهروندان شده است، تاکید کرد: این مساله زمینه ساز مهاجرت شهروندان به حاشیه شهر شده است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما،محمدرضا حسین نژاد معاون شهرسازی شهرداری مشهد در خصوص مساله مهم بام فروشی در مشهد گفت: اگر زمینی دارای سند، پروانه و پایانکار باشد و زمین ظرفیت لازم برای ساخت طبقه اضافی داشته باشد، شهروند می‌تواند تقاضای توسعه بنا دهد و این تقاضا را می‌تواند به فرد دیگری بفروشد یا خودش اقدام به ساخت کند.

پدده بام فروشی و تبعات آن

او افزود: بام فروشی به روش مذکور در قالب توسعه بنا زیر نظر مهندس ناظر مجاز است. عمده نگرانی و مشکل ما مربوط به اتفاقاتی است که بدون مجوز در حاشیه شهر رخ می‌دهد، این نوع بام فروشی از نظر ما مردود بوده و به هیچ وجه قابل گذشت نخواهد بود.

معاون شهرسازی شهرداری مشهد ادامه داد: در قانون ماده صد نیز آمده که هرگاه ضوابط فنی و بهداشتی رعایت شده باشد؛ کمیسیون مبادرت به رای جریمه می‌کند. اما اگر ضوابط مذکور رعایت نشود، قطعا رای قلع بنا صادر خواهد شد.

حسین نژاد بیان کرد: متاسفانه به لحاظ تامین مسکن برای شهروندان در کشور عقب هستیم و به لحاظ برخی تصمیمات بالادستی، در حال حاضر نمی‌توان به این امر ورود پیدا کرد. در حال حاضر جمعیت روستایی و شهری ما بالعکس شده است؛ به گونه‌ای که در گذشته جمعیت شهری ۳۰ درصد و جمعیت روستایی ۷۰ درصد بوده است؛ اما اکنون این آمار در حال تغییر است.

بخوانید:  بایدهای یک ساخت و ساز با کیفیت چیست؟

او تصریح کرد: این امر نشان دهنده تقاضای بالای نیاز به مسکن است و از طرفی سوداگران مسکن به روش‌های مختلف به دنبال اجابت درخواست تقاضا از سوی مردم هستند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با اشاره به اینکه گرانی مسکن در بافت‌های مستعد، مرکزی و مناطق برخوردار مشهد منجر به عدم استطاعت مالی شهروندان شده است، تاکید کرد: این مساله زمینه ساز مهاجرت شهروندان به حاشیه شهر شده است.

حسین نژاد اظهار کرد: نیاز به مسکن علاوه بر بام فروشی می‌تواند در فروش شبانه اراضی زراعی حاشیه نیز نمود پیدا کند. همچنین در حال حاضر بارگذاری بنا در زمین‌هایی که در گذشته به صورت غیر رسمی به وجود آمده نیز یکی از راه‌های دست یابی مردم به مسکن شده است.