اهمیت ویژه کیفیت سکونت و ساخت و ساز در شهرهای جدید
اهمیت ویژه کیفیت سکونت و ساخت و ساز در شهرهای جدید
زهره داوود پورعضو هیات علمی شرکت عمران شهرهای جدید گفت: کیفیت سکونت و ساخت و ساز برای شهرهای جدید اهمیت ویژه دارد

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، زهره داوودپور، عضو هیات علمی شرکت عمران شهرهای جدید گفت: برگزاری مسابقات معماری در شهرهای جدید برای ایجاد فضای بهتر کاربردی در دستور کار شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد و در شهرهای جدیدی نظیر پرند، صدرا و گلبهار ما در ارتباط با میادین مرکزی، تالارهای شهری و ورودی‌ ها سعی می کنیم که فضاهای شاخص شهری را با معماری های فاخر و متناسب با شرایط محیطی خود شکل دهیم و برگزاری مسابقات به دنبال این هدف است.

داوودپور ادامه داد: شهر جدید تیس به لحاظ هویت تاریخی و طبیعی خود و قرارگیری در کنار آب های خلیج فارس و دریای عمان و قرارگیری در منطقه تاریخی مکران و تیس بسیار حائز اهمیت است.

اهمیت ویژه کیفیت سکونت و ساخت و ساز در شهرهای جدید

کیفیت سکونت و ساخت و ساز برای شهرهای جدید

وی با بیان اینکه اکنون شهرهای جدید در موقعیتی هستند که کیفیت سکونت و ساخت و ساز برای آنها اهمیت ویژه دارد، عنوان کرد: بحث تالار شهر تیس از دو سال قبل شروع شد و درخواست کردیم که طراحی این موضوع بر اساس مسابقه ای انجام شود.

اما علاوه بر مراکز خاص و فاخری که شهرهای جدید نیازمند آن هستند، فضاهای عمومی نیز مدنظرمان است تا مردمی که در شهر هستند با سیما و منظر مناسبی روبرو شوند؛ فضاهای شهری مناسبی در اختیارشان باشند. و مراکز محله که علاوه بر یک فضای کالبدی مراکز اجتماعی هستند و روابط اجتماعی را شکل می دهند از کیفیت مناسبی در ساخت و ساز برخوردار شوند. بر این اساس تالار شهر و یک مرکز محله را در دستور کار مسابقه قرار دادیم.

بخوانید:  پایدارترین شهرهای جهان در سال ۲۰۲۲

عضو هیات علمی شرکت عمران شهرهای جدید گفت: تیس به عنوان نگین درخشان توسعه سواحل مکران می تواند به لحاظ ویژگی های مختلف و نقشی که در گردشگری دریایی می تواند داشته باشد پیشرو منطقه قلمداد شود.