کتاب روح زمان – سنت و مدرنیته در معماری مدرن منتشر شد
کتاب روح زمان – سنت و مدرنیته در معماری مدرن منتشر شد
کتاب روح زمان – سنت و مدرنیته در معماری مدرن به قلم Alejandro M.Savio و با ترجمه ی دکتر جواد ایرجی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، کتاب روح زمان – سنت و مدرنیته در معماری مدرن به قلم Alejandro M.Savio و با ترجمه ی دکتر جواد ایرجی (عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد) و تارا تواره در ۵۷ صفحه و توسط انتشارات دانشگاه معماری و هنر پارس منتشر شد.

پیشگفتار:

توجه به سنت و مدرنیته و پیش واژه ای که قبل از این دو مفهوم در کنار هم مطرح می شود، از دغدغه های مهم اندیشمندان، هنرمندان و معماران معاصر بوده و است. تعامل، تعادل، تقابل، توازن، تناقض و خیلی از واژگان دیگر که نوع عمل و یا عکس العمل این دو مفهوم را در کنار یکدیگر معنادار می کند. اینکه مفهوم سنت چیست و زمان، جغرافیا و بسیاری از عوامل دیگر که از این دو واژه نشات گرفته است چه تاثیری در تغییر غلطت این مفهوم داشته است، تعریف آن را متفاوت می سازد.

معماری به عنوان شاخصی تاثیر گذار از یک زمان و جغرافیا که بر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و بسیاری از موارد دیگر تاثیر گذاشته، در دوره مدرنیته دچار تغییراتی شاخص شد و این تغییرات با همه گیر شدن در جغرافیای بین الملل و در بازه زمانی خاص، رفته رفته تبدیل به یک تحول شد.

بخوانید:  کتاب روایت‌های آوانگارد

این مجموعه پاسخی صحیح می باشد بر دغدغه مندی مسائل مطرح شده در حوزه سنت و مدرنیته در معماری و مروری ست بر آثار معماران تاثیرگذار و مرتبط از دوران مدرنیته.

کتاب روح زمان – سنت و مدرنیته در معماری مدرن به قلم Alejandro M.Savio و با ترجمه ی دکتر جواد ایرجی منتشر شد.

فهرست کتاب روح زمان – سنت و مدرنیته در معماری مدرن

 • مقدمه
 • مدرن
 • سنت
 • تعریف مسئله
 • سبک شناسی و ابعاد
 • معرفی سه معمار تاثیرگذار معماری مدرن
 • لوکوربوزیه
 • والتر گریپیوس
 • میس ون در روهه
 • مدرسه باهاوس
 • سنت و مدرنیته
 • سنت و فناوری
 • بازبینی بنیادین
 • سنت و سبک
 • نتیجه گیری
 • منابع

کتاب روح زمان – سنت و مدرنیته در معماری مدرن در ۵۷ صفحه و توسط انتشارات دانشگاه معماری و هنر پارس منتشر شده است.