کتاب ارائه بصری طراحی داخلی منتشر شد
کتاب ارائه بصری طراحی داخلی منتشر شد
کتاب ارائه بصری طراحی داخلی با ترجمه ی دکتر احسان طایفه توسط لنتشارات پارس منتشر شد

کتاب ارائه بصری طراحی داخلی با ترجمه ی دکتر احسان طایفه توسط انتشارات پارس منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، کتاب ارائه بصری طراحی داخلی (راهنمای گرافیک، مدل و روش های ارائه) (Interior Design Visual Presentation: A Guide to Graphics, Models and Presentation Methods) به قلم مورین میتون (Maureen Mitton) و با ترجمه ی دکتر احسان طایفه (مدرس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران) و مهندس پویا سهرابی (مدرس دانشکده فنی دخترانه همدان (زینب کبری (ص))) توسط انتشارات دانشگاه پارس چاپ و منتشر شد.

کتاب ارائه بصری طراحی داخلی با ترجمه ی دکتر احسان طایفه توسط انتشارات پارس منتشر شد

در مقدمه کتاب ارایٔه بصری طراحی داخلی آمده است:

کتاب ارائه بصری طراحی داخلی با ترجمه ی دکتر احسان طایفه توسط انتشارات پارس منتشر شد
بخوانید:  معرفی کتاب: معماری و انقلاب دیجیتال