مسابقه ملی معماری: طراحی فضاهای مسکونی در شرایط کرونا
مسابقه ملی معماری: طراحی فضاهای مسکونی در شرایط کرونا

سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی اقدام به برگزاری مسابقه ملی معماری با عنوان طراحی فضاهای مسکونی در شرایط کرونا نموده است.

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما، سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی اقدام به برگزاری مسابقه ملی معماری با عنوان طراحی فضاهای مسکونی در شرایط کرونا نموده است.جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه فایل ذیل را دانلود و مطالعه فرمایید مطالعه فرمایید.

لینک دانلود توضیحات مسابقه ملی معماری

مسابقه ملی معماری: طراحی فضاهای مسکونی در شرایط کرونا

مسابقه ملی معماری: طراحی فضاهای مسکونی در شرایط کرونا
بخوانید:  کتاب الفباي ساخت و ساز منتشر شد