چگونه BIM در صنعت ساختمان و شهرسازی تحول ایجاد کرد؟
چگونه BIM در صنعت ساختمان و شهرسازی تحول ایجاد کرد؟

یکی از ترند های برتر صنعت ساختمان در سال ۲۰۱۷ در دنیا بوده است به همین مناسبت لازم دیدم در این یادداشت که بخشی از آن ترجمه شده از این گزارش و بخشی دیگر ترجمه از این مقاله است به تحلیلی در خصوص اینکه چگونه BIM در صنعت ساختمان و شهرسازی تحول ایجاد کرد بپردازم

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما به نقل از jbknowledge و با ترجمه مهندس مجتبی اصغری؛ همه شما حتما با موضوع BIM در صنعت ساختمان و شهرسازی و کاربرد آن آشنا هستید. اخیرا یادداشتی از jbknowledge میخواندم که در آن آمده BIM یکی از ترند های برتر صنعت ساختمان در سال ۲۰۱۷ در دنیا بوده است به همین مناسبت لازم دیدم در این یادداشت که بخشی از آن ترجمه شده از این گزارش  و بخشی دیگر ترجمه از این مقاله است به تحلیلی در خصوص اینکه چگونهBIM صنعت ساختمان را متحول کرد بپردازم:

 بررسی بیشترین نرم افزار هایی که شرکت ها در فرایند ساخت و ساز استفاده می کنند:

همانطور که از نظرسنجی کانتک در سال ۲۰۱۷ مندرج در شکل زیر میبینیم  نرم افزار های مرتبط با حوزه BIM بعد از نرم افزار های حسابداری و مدیریت پروژه رتبه سوم در پر استفاده ترین نرم افزار های مرتبط با صنعت ساختمان در سال ۲۰۱۷ را به خود اختصاص داده اند.

node 19162 BIM article iibimsolutions2 چگونه BIM در صنعت ساختمان و شهرسازی تحول ایجاد کرد؟

شرکت ها چگونه BIM  در صنعت ساختمان و شهرسازی را اجرا می کنند؟

در سال گذشته، شرکت ها تغییراتی را ازBIM Staff به تیم های ساخت و طراحی مجازی جامع تر با فرآیند های یادگیری، بهینه سازی عملکرد کارمدنان و بهبود جریان های کار نشان داده اند. نظرسنجی کانتک در سال ۲۰۱۷ در مورد نظر پاسخ دهندگان نسبت به تغییرات VDC یا همان Virtual design and construction با نتایج نگران کننده ای همراه بوده است.

node 19162 BIM article iibimsolutions3 چگونه BIM در صنعت ساختمان و شهرسازی تحول ایجاد کرد؟

آیا شرکت شما دارای یک واحدBIM است؟

%۲۷ از پاسخ دهندگان بیان کرده اند که شرکت آنها دارای یک دپارتمانBIM/VDC مجزا است. موضوع جالب تر آن که %۲۸ گزارش کرده اند که شرکت آنها پیشنهادات قیمت را با استفاده ازBIM ارائه نمی کند. نکته نگران کننده دیگر آن که %۲۵ پاسخ دهندگان گزارش کرده اند که تنها یک یا دو عضو جهت کار بر روی پروژه هایBIM آموزش دیده است. بدونBIM به عنوان یک اولویت یا مسئولیت اصلی. مشابه با این مقدار در مورد دپارتمان هایIT، به نظر می رسد که هنگامی که شرکت ها بیش از ۲۰ میلیون دلار در فروش خود ضرر می کنند، آنها یک دپارتمان تخصصیVDC را در نظر می گیرند. مجموعه ای از منابع برای برون سپاری پروژه هایBIM وجود دارند. با این حال همین میزان برای آموزشBIM در مورد تکنولوژی های موجود، آموزش و اجرا برای شرکت هایی که توانایی استفاده ازBIM را به صورت محلی جهت انجام کار بیشتر دارند، وجود دارد. در صورتی که سازندگانBIM را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرند، آنها توانایی برآورده ساختن استاندارد هایBIM مانند آنچه که در بریتانیا اعمال شد و سپس در آمریکا به اجرا درآمد، ندارند. این استاندارد ها با سرعت بیشتری عرضه می شوند و استاندارد های آماده جهت پذیرش، موجب بروز موفقیت خواهند شد. آمریکا فاقد مجموعه نیروی کارBIM با تجربه جهت برآورده کردن تقاضا های اجتناب ناپذیر در آینده است.

نظرات مشارکت کنندگان در نظرسنجی: هر شخص قادر به کار باBIM است. این واحد به عنوان یک واحد خاص به شمار نمی آید بلکه قستی از شغل افراد است. ما تنها افرادی با مهارت هایBIM را استخدام کرده و یا آنها را جهت کار باBIM آموزش می دهیم.

شرکت ها چگونهVDC خود را به حداکثر می رسانند؟  Virtual design and construction

شرکت ها احساس اطمینان بیشتری نسبت به توانایی خود جهت حداکثر کردنVDC در سال ۲۰۱۷ دارند. بیشترین درصد پاسخ دهندگان بیشترین مقدار اعتماد در توانایی شرکت خود را جهت حداکثر کردنVDC بیان کرده اند، در حالی که کمترین درصد از میزان اعتماد کمی برخوردار بوده است. هر چند که تقریبا %۳۰ شرکت ها در پی انتخاب پروژه هایBIM هستند، شرکت هایی که ازBIM استفاده می کنند، اطمینان بیشتری در توانایی خود جهت حداکثر کردن خروجی جریان های کاریBIM کسب می کنند.

شرکت ها چگونه ازVDC استفاده می کنند؟

node 19162 BIM article iibimsolutions4 چگونه BIM در صنعت ساختمان و شهرسازی تحول ایجاد کرد؟

تغییرات کمی در نحوه استفاده پاسخ دهندگان ازVDC/BIM در طی سال گذشته مشاهده شده است. سازمان دهی/ تشخیص برخورد در صدر پاسخ ها قرار دارند به طوری که برنامه ریزی پروژه و بصری سازی تغییرات کمی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. فرآیند پیش از ساخت و مدل آزمایشی مجازی در پنج رده اول برایVDC قرار گرفته اند که می توانند موجب بهبود کیفیت و ایمنی در پروژه های ساخت و ساز شوند و نشان دهند که سازندگان ازBIM در جریان های کاری ساخت و ساز بهره برده و می توانند صرفه جویی قابل توجهی در زمان داشته و ارزش ایجاد کنند. در نهایت، BIM در پی تشخیص مشکلات راهکار ها به صورت دیجیتالی پیش از شروع پروژه جهت عدم بروز مشکلات فیزیکی در حین کار است.

چه نرم افزار ها و برنامه هایی موجب افزایش قدرت جریان های کاری BIMشما می شوند؟

node 19162 BIM article iibimsolutions5 چگونه BIM در صنعت ساختمان و شهرسازی تحول ایجاد کرد؟

 در مورد بررسی برنامه ها و نرم افزار های مورد استفاده در طراحی و ساخت و ساز به صورت مجازی، پاسخ دهندگان بیشتر به برنامه های اتودسک اشاره کرده اند. سه انتخاب اول متعلق به ابزار های اتودسک می باشند که هر کدام بیش از %۱۵ پاسخ ها را به خود اختصاص داده اند.

اسکچاپ اولین برنامه ای است که توسط اتودسک ارائه نشده و در میان رده های نخست قرار گرفته است. با این حال، با توجه به این که کمتر از %۹ پاسخ دهندگان رای به استفاده از اسکچاپ داده اند، به نظر می رسد تریمبل راه زیادی جهت رقابت با قدرتی همچون اتودسک در پیش دارد.

 چه کسی رتبه نخست در مورد پروژه های VDC را در اختیار دارد؟

node 19162 BIM article iibimsolutions6 چگونه BIM در صنعت ساختمان و شهرسازی تحول ایجاد کرد؟

پیمانکاران عمومی همچنان در صدر استفاده از پروژه های مرتبط با BIM/VDC قرار دارند. پس از آنها معماران و پیمانکاران مکانیکی به میزان تقریبا %۱۷ قرار دارند. ما پیش بینی می کنیم که پیمانکاران مکانیکی بتوانند در رده های بالاتری در آینده قرار گیرند، زیرا آنها اغلب با توجه به تشخیص برخورد اولیه موجب شکست یا موفقیت یک پروژه می شوند.   چه عواملی به عنوان بزرگترین چالش های پیش روی BIM شناخته می شوند؟   پاسخ دهندگان نظرسنجی کانتک در سال ۲۰۱۷ مسائل مشترکی را نسبت به نبود نیروی کار VDC ماهر، نبود سرمایه گذاری مالی در جریان های کاری BIM و محدودیت های زمانی غیر منطقی در سازمان دهی بیان کرده اند. بخش های قبلی نظرسنجی این موضوع را با بیان عدم ارتباط میان دپارتمان های VDC، دانش کنونی نسبت به نرم افزار های BIM و نگرش موجود در مورد VDC به عنوان یک آیتم با اولویت کم ارائه کرده اند.

بخوانید:  مزیت BIM در تغییر خانه ‌های مسکونی کوچک

بررسی نظرات مکتوب (که در زیر مورد اشاره قرار گرفته اند) نشان دهنده این مسائل و همچنین بیان کننده دیگر نکات مهم مانند فرآیند های مجزا و تغییر تقاضای منطقه ای است. در صورتی که سازندگان نیازمند سرمایه گذاری زمانی و پولی در منابع VDC خود هستند، آنها نیازمند مشاهده تقاضا ها یا منابع دیگر نسبت به نیاز های با اولویت بالاتر خود هستند.   سازندگان به شکل بهتری اقدام به پایش روند BIM به صورت منطقه ای و تطبیق استراتژی های VDC با توجه به درخواست بیشتر کارفرمایان جهت استفاده از BIM، می کنند. ارزش اجرای BIM نسبت به ریسک های موجود نسبت به تلاش جهت ارائه راهکار های فیزیکی در طی فرآیند ساخت، غیر قابل اندازه گیری است.آیا صنعت ساخت‌وساز برای مدل‌سازی اطلاعات شهرها آماده است؟CIM چیست؟ Construction/Civil Information Modeling   به‌طورکلی مدل‌سازی اطلاعات شهر شامل ساخت بک مدل سه‌بعدی از شهر است که به BIM و دیگر منابع داده‌های زمینه‌ای یا ابزار آنالیز مؤلفه‌های مختلف شهر شامل ساختمان‌ها، جاده‌ها و فضاهای عمومی (داده باز)،چراغ‌های راهنما (سنسورها) و حتی مردمی که در خیابان هستند (رسانه‌های اجتماعی) متصل است.

نقش CIM

به‌طورقطع CIM برای معماران و برنامه ریزان در مواجهه با ساختمان‌های شخصی، محوطه‌ها و پروژه‌های برنامه‌ریزی شهر در هر مقیاسی مفید است. بااتصال BIM به CIM، کاربران قادر خواهند بود از یک محیط مدل‌سازی سه‌بعدی و تعاملی شهر استفاده کنند که در آن هر زمان می‌توان به داده‌ها و آنالیزها دسترسی داشت و یا می‌توان داده‌ها را از هر نقطه‌ای در جهان به اشتراک گذاشت. CIM معماران و برنامه ریزان را قادر می‌سازد تا در مورد یک مجموعه از مدل‌های سه‌بعدی همکاری و کار کنند. همین ویژگی به‌نوبه خود باعث ایجاد یک پروژه تعاملی می‌شود که همکاری میان تمام افراد درگیر را در هرلحظه ممکن می‌سازد. با برنامه‌ریزی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات پروژه در حین همکاری معماران و مهندسان می‌توان استفاده مؤثری از CIM کرد. CIM را می‌توان در مورد هر پروژه‌ای با هر مقیاسی که می‌تواند به کوچکی یک ساختمان شخصی یا به بزرگی یک شهر باشد، به کار برد.   ادغام BIM و CIM چگونه می‌تواند به مدیریت شهر کمک کند؟   کارگاه‌های ساختمانی منبع سروصدا و گردوخاک هستند و همچنین موجب مشکلات ترافیکی زیادی در شهر می‌شوند. با ارائه اسناد و مدارک کارگاه ساختمانی به نحو مناسب، شورای شهر می‌تواند اقدام به برنامه‌ریزی کند و تصمیمات آگاهانه‌ای برای ساخت‌وسازها بگیرد به‌نحوی‌که از عملکرد شهر بدون بروز مشکل اطمینان حاصل شود. همین موضوع در خصوص تخریب یا نوسازی ساختمان‌های قدیمی شهر هم صدق می‌کند. داده‌های استخراج‌شده از BIM شهرها را قادر به مقابله با مسائلی همچون رشد جمعیت و رشد سریع شهرنشینی می‌کند. ساختمان‌ها هم تأمین‌کننده انرژی و هم مصرف‌کننده آن محسوب می‌شوند.

با کمک BIM کاربران می‌توانند به داده‌های مرتبط با نیازمندی‌های اصلی انرژی سختمان در آینده دسترسی داشته باشند و از اطلاعات برای تنظیم کردن مدیریت انرژی با توجه به محیط پیرامون استفاده کنند. در آینده می‌توان اقدام به برنامه‌ریزی شبکه ملی انرژی در شهرها،‌ مناطق اطراف ساختمان،‌ خود ساختمان‌ها و خانه‌های مسکونی کرد. در شهرهای کوچک یا جمعیت متراکم، BIM تبدیل به یک ضرورت حیاتی برای سازمان‌دهی بیشتر و برنامه‌ریزی مؤثرتر توسعه می‌شود. به‌طور مثال در سنگاپور، کارفرماها و پیمانکاران باید داده‌های مرتبط با ساختمان را در اختیار سرور شهرداری قرار دهند.   CIM در ساخت‌وساز   اتودسک و Bentley که دو شرکت نرم‌افزاری پیشتاز در BIM هستند،‌ تکنولوژی خود را به سمت CIM گسترش داده‌اند. محصولاتی همچون Revit و InfraWorks از شرکت اتودسک می‌توانند از مدل‌سازی شهرهای هوشمند پشتیبانی کنند.

در این خصوص مطالعات موردی در شهر کپنهاگ، بارسلونا و یوسیتی کره انجام شده است. به همین ترتیب،‌ شرکت بِنتِلی از این تکنولوژی برای مدل‌سازی شهرهای بزرگی همچون مونترال، هلسینکی و سنگاپور استفاده کرده است. با پیشرفت تکنولوژی اکنون استفاده کاربران از آن، کلید موفقت محسوب می‌شود. در این راستا صاحبان پروژه نقش مهمی خواهند داشت. آن‌ها نیاز به مدل‌هایی دارند که بتواند تمام برنامه‌های مرتبط با شهر و جوانب زیرساختی یک سختمان را جمع‌آوری کند. پس از آن است که معماران، برنامه ریزان، مهندسان و شرکت‌های ساختمانی تحت‌فشار برای نوآوری‌های بیشتر قرار می‌گیرند تا بتوانند نیازهای گسترده‌تر و بچیده تر را پاسخگو باشند.   از آنجا که شهرهای هوشمند نیاز به زیرساخت‌های هوشمند دارند،‌ BIM نه‌تنها باعث تحول در برنامه‌ریزی و ساخت ساختمان‌ها می‌شود که در آینده تبدیل به عامل مهمی در کل فرآیند برنامه‌ریزی شهرها می‌گردد. در حال حاضر شناخت CIM در نزد افراد رو به گسترش است. از CIM می‌توان در صنایع مختلف استفاده کرد. بدیهی است کسانی که این تکنولوژی را نپذیرند، در آینده جایگاه خود را در بازار جهانی ساخت‌وساز از دست می‌دهند. CIM باعث بهبود نتایج با هزینه کمتر می‌شود و همین موضوع است که باعث تحول روش‌های سنتی در صنعت خواهد شد.

ترجمه: