گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک : ساختمان ایمن
گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک : ساختمان ایمن

دومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یکبا محوریت ساختمان ایمن تاریخ برگزاری : ۳۰دی و ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ – ساعت:۸/۳۰  تا ۱۶محل برگزاری : مرکز همایش های بین المللی رایزن ثبت نام در دومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک محورهای رویداد نمایشگاه تخصصی « فناوری ها،تولیدات و تجهیزات نوین ایمنی ساختمان» پنل های […]

دومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک
با محوریت ساختمان ایمن

تاریخ برگزاری : ۳۰دی و ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ – ساعت:۸/۳۰  تا ۱۶
محل برگزاری : مرکز همایش های بین المللی رایزن

ثبت نام در دومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک

محورهای رویداد

  • نمایشگاه تخصصی « فناوری ها،تولیدات و تجهیزات نوین ایمنی ساختمان»
  • پنل های تخصصی با موضوع «اصول ایمنی در معماری»
  • جلسات پرسش و پاسخ با موضوع « تحلیل و بررسی ضوابط و دستورالعمل های سازمان آتش نشانی»
  • کارگاه های آموزشی
  • تقدیر از پروژه های ایمن منطقه یک 

مخاطبین رویداد

  • سازندگان
  • کارفرمایان و معماران منطقه یک
  • مدیران شهری

برگزار کنندگان

معاونت حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در نظر دارد با همکاری شهرداری منطقه یک تهران و مجتمع رسانه ای راه و ساختمان،  دومین گردهمایی طراحان و سازندگان منطقه یک را با محوریت “ساختمان ایمن” در تاریخ  ۳۰دی و ۱ بهمن ماه ۹۹  در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار نماید.

بخوانید:  تاریخ آزمون ورود به حرفه مهندسان قطعی شد