کتاب الفبای ساخت و ساز منتشر شد
کتاب الفبای ساخت و ساز منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما به نقل از نظام مهندسی گیلان ؛ کتاب الفبای ساخت و ساز: ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد و این مهم به همراه تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان از اهم وظایف هیات مدیره های […]

به گزارش پایگاه خبری معماری و نما به نقل از نظام مهندسی گیلان ؛ کتاب الفبای ساخت و ساز: ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد و این مهم به همراه تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان از اهم وظایف هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان می‎باشد.

فقدان یک مرجع جامع به عنوان راهنما برای افرادی که قصد خرید ملک و ساخت بنا دارند یا می خواهند در زمینه ساخت و ساز فعالیت کنند، همواره محسوس بوده و موجب سردرگمی مالکان و خریداران شده است و چه بسا عده ای از این خلا استفاده نموده و فرصت را مناسب یافته اند تا به واسطه اطلاع از امور، رانت ایجاد نمایند و از عدم آگاهی کارفرمایان به نفع خود بهره جویند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در راستای ارتقای دانش و افزایش کیفیت ساخت و ساز همواره و آگاهی سازی به اعضای و کارفرمایان و بر پایه این باور که کارفرمای آگاه به قانون، نقش بسیار مهمی در ساخت و ساز صحیح و اصولی دارد. در این راستا سازمان تمام تلاش خود را به کار بسته تا بهره گیری از تجربه و تخصص اهالی فن و صاحبان صلاحیت نسبت به تدوین کتابچه راهنمای سازندگان ساختمان در جهت مشاوره و آشنایی کارفرمایان اقدام نماید.

بخوانید:  کتاب شهر کولاژ منتشر شد!

در تهیه این مجموعه از مشورت و همفکری افراد زیادی که سالها در زمینه ساخت و ساز فعالیت داشته اند استفاده شده است لذا جا دارد از تک تک افرادی که در گردآوری اطلاعات مجموعه کتاب الفبای ساخت و ساز با ارزش همکاری داشته اند و همچنین حمایت و همفکری اعضای محترم هیات مدیره و بازرسان سازمان تشکر نمایم. امید است کتاب الفبای ساخت و ساز، راهنمای مطلوبی برای کارفرمایان حوزه ساختمان و راهگشایی در ارتقای کیفیت ساخت و ساز باشد.