معرفی کتاب: معماری و انقلاب دیجیتال
معرفی کتاب: معماری و انقلاب دیجیتال

معرفی کتاب: معماری و انقلاب دیجیتال

عنوان کتاب: معماری و انقلاب دیجیتال

تالیف:دکتر مازیار آصفی و مهندس مریم جعفری

معرفی: به طور کلّی در این کتاب به بررسی تأثیرات فنّاوری دیجیتال بر روی فرآیندهای معماری پرداخته شده است. بدین منظور محتوای اصلی این کتاب در چهار حوزۀ قبل از طراحی، حین طراحی، حین ساخت و بعد از ساخت تقسیم بندی گردیده است. در هر فصل سعی شده است تا با استفاده از نمونه‌های موردی و مثال‌های متفاوت علاوه بر امکان ایجاد آشنایی و ارائۀ کلیتی از مفاهیم، به درک بهتر وگسترده‌تر خوانندگان از موضوعات، از زوایای مختلف و در پروژه‌های واقعی نیز کمک شود.

فصل اوّل: ظهور معماری دیجیتال، زمینه‌ها و روند تاریخی پیدایش معماری دیجیتال را بررسی می‌کند.

فصل دوم: در مرحله پیش طراحی به سه فناوری جدید و پرکاربرد دیجیتال یعنی

“استودیوهای بدون کاغذ و استودیوی مجازی”، “ارزیابی قبل از اشغال” و ” سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی”، اشاره شده است.

فصل سوم: مرحله‌ی در حین طراحی، به فناوری‌های “طراحی با کامپیوتر”، “مدلسازی بر پایه‌ی اطلاعات ساختمان”، “شبیه‌سازی و بهینه‌سازی” و “طراحی پارامتریک” که باعث ایجاد پیشرفت‌های چشمگیری در فرایند طراحی شده‌اند می‌پردازد.

فصل چهارم: مرحله‌ی در حین ساخت، به فناوری‌های به روز ساخت دیجیتال اشاره می‌کند که بر پایه‌ی نحوه‌ی عملکرد آنها به ۵ گروه شامل روندهای دوبعدی، افزایشی، تغییر فرم‌پذیر، روندهای اتصالی و رباتیک دسته‌بندی شده‌اند.

بخوانید:  معرفی کتاب کلان روندها و شهر معاصر اسلامی

فصل پنجم: مرحله‌ی پس از ساخت، با بیان فنّاورهای نقشه‌برداری دیجیتال از بناهای تاریخی و ارزیابی پس از اشغال روش‌های نوین دیجیتال برای نگهداری و ارتقاء ساختمان‌ها را معرّفی می‌کند.

در هر فصل کتاب معماری و انقلاب دیجیتال سعی شده است تا با استفاده از نمونه‌های موردی و مثال‌های متفاوت علاوه بر امکان ایجاد آشنایی و ارائۀ کلّیّتی از مفاهیم، به درک بهتر وگسترده‌تر خوانندگان از موضوعات، از زوایای مختلف و در پروژه‌های واقعی نیز کمک شود.