ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان به صورت الکترونیکی (مجازی) برگزار می شود
ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان به صورت الکترونیکی (مجازی) برگزار می شود

رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در تاریخ ۲۶ تا ۲۹ بهمن ماه ۹۹ به صورت الکترونیکی ( مجازی) با استفاده از اساتید برجسته داخلی و خارجی برگزار می شود.


به گزارش پایگاه خبری معماری و نما به نقل از دبیرخانه همایش، محمود خیاطی بیدخت افزود: نظام مدیریت یکپارچه با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک، به تاثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی پرداخته و در این راستا، نواقص، مخاطرات بالقوه و حوادث را بطور نظام مند مورد ارزیابی قرار می دهد و روش های مبتنی بر پیشگیری را ارائه می دهد.
وی با توجه به لزوم ارتقا سطح علمی و تخصصی جامعه مهندسی کشور، آشنایی با سیستم های جدید مرتبط با محورهای اصلی همایش شامل انرژی، محیط زیست، صنعتی سازی و ایمنی ساخت را نشانه گرفت و افزود: در این راستا اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از طریق دبیرخانه دائمی فناوری های نوین صنعت ساختمان خود را موظف می داند تا با شناسایی همایش ها و وبینارهای مورد نیاز نظیر ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان تلاش خود را جهت برگزاری هر چه بهتر کیفی و کمی همایش نماید.

لزوم آشنایی یا سیستم‌های روز دنیا

محمود خیاطی بیدخت استفاده از سیستم های روز دنیا در حوزه فناوری های نوین صنعت ساختمان و ارتباط بین بازار عرضه و تقاضا و تغییر رویکرد تولیدکنندگان ساختمان از روش های سنتی به صنعتی را مهم خواند و گفت: چشم انداز این همایش برگرفته از دیدگاه های دولت در راستای توسعه صنعت ساخت و ساز است.
رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان ادامه داد: با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ در جهان و لزوم استمرار ارایه خدمات در بحث های آمورشی از یک سو و مباحث تولیدی از سوی دیگر تمام تلاش این دبیرخانه در برگزاری هر چه باشکوه تر این همایش به صورت الکترونیکی ( مجازی ) با رعایت پروتکل های بهداشتی را خواهیم کرد.
لازم بذکر است این همایش امسال با همکاری دانشگاه صنعتی سجاد برگزار و دارای امتیاز یک دوره ارتقا پایه رشته های هفت گانه نظام مهندسی بر اساس مجوز دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی می باشد.

رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در تاریخ 26 تا 29 بهمن ماه 99 به صورت الکترونیکی ( مجازی) با استفاده از اساتید برجسته داخلی و خارجی برگزار می شود.
رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در تاریخ ۲۶ تا ۲۹ بهمن ماه ۹۹ به صورت الکترونیکی ( مجازی) با استفاده از اساتید برجسته داخلی و خارجی برگزار می شود.
بخوانید:  مسابقه طراحی المان شهری شاهچراغ(ع) و جداره مسجد قدس