دومین نمایشگاه و همایش نما
دومین نمایشگاه و همایش نما

دومین نمایشگاه و همایش نما

دومین نمایشگاه و همایش نما

طراحی، اجرا، مصالح و صنایع وابسته
زمان :۱۶تا ۱۸ دی ۱۳۹۹
مکان: تهران، محل نمایشگاه های شهرداری تهران (بوستان گفتگو)

لینک ثبت نام دومین نمایشگاه و همایش نما

 • رئیس همایش: آقای مهندس عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
 • رئیس شورای سیاست گذاری: آقای دکتر محمد سالاری، ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران
 • دبیر علمی : آقای مهندس مهدی صالحی، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران
 • دبیر همایش: آقای مهندس سعید ظریف، مدیرعامل مجتمع رسانه ای راه و ساختمان-صما

اهداف برگزاری

 • آسیب شناسی نمای ساختمان
 • معرفی مصالح ساختمانی نما که متناسب با الگوی بومی شهرها
 • مصالح ساختمانی استاندارد
 • معرفی نماهای برتر
 • روشنگری وتوجیه مردم برای ایجاد مطالبه گری از سازندگان برای استفاده از نماهای الگو
 • معرفی نماهای الگو متناسب با فرهنگ شهرها

محورهای همایش

 • آسیب شناسی نمای ساختمان
 • مصالح ساختمانی استاندارد نما
 • ضوابط نظارت در طراحی و ساخت نما
 • هویت  و جنبه های زیبایی شناختی نما
 • ضرورت‌های اجرایی نما به‌منظور رعایت ایمنی
 • نقش‌نما در بهینه‌سازی مصرف انرژی
 • روانشناسی و آثار اجتماعی نما
 • نما و اقلیم
 • نگهداری نما
بخوانید:  فراخوان مسابقه طراحی خانه زنان در آفریقا در سال 2021 منتشر شد!